Ateities formulė

Apie programą

Išgirdę žodį „chemija“, daugelis žmonių pagalvoja apie garuojančias kolbas ir laboratorijas. Tačiau ši sąvoka yra gerokai platesnė ir įdomesnė. Tiesą sakant, ne taip paprasta rasti nors vieną sritį aplinkoje, kurioje nevyktų cheminiai procesai, o šiuolaikinis pasaulis negalėtų funkcionuoti be chemijos mokslo ir pramonės.

Tai suvokdama AB „Lifosa“, viena iš Lietuvos chemijos pramonės lyderių, Kėdainių trąšų gamybos bendrovė, kviečia krašto moksleivius rinktis nepaprastai įdomų ir perspektyvų chemiko kelią bei šios srities studijas. Paskatinti moksleivius siekti aukštojo chemijos išsilavinimo AB „Lifosa“ siekia programa „Ateities formulė“.

Programa skirta Kėdainių rajono mokyklų dvyliktokams bei paskutiniųjų metų gimnazistams. Iš jaunuolių, iki 2020 m. rugsėjo pabaigos pareiškusių norą dalyvauti programoje, atrinksime 10 finalistų, kurie rungsis atlikdami teorinių žinių testą ir praktinę užduotį.

Programos nugalėtojui, pasirinksiančiam chemijos krypties studijas aukštojoje mokykloje,

AB „Lifosa“ pirmaisiais studijų metais skirs stipendiją. Ji iš viso sudarys 1000 eurų.

Registruokitės, dalyvaukite, nugalėkite ir kurkite savo ateities formulę!
Paraiška dalyvauti programoje „Ateities formulė“

Klausimai ir atsakymai

1. Kas gali dalyvauti programoje?

 

Programoje gali dalyvauti visi Kėdainių rajono mokyklų moksleiviai, kurie šiais 2020-2021 metais mokosi 12-oje klasėje.

 

2. Kaip dalyvauti?

 

Registruotis dalyvauti programoje galima iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Kad būtumėte registruotas „Ateities formulės“ dalyvis ar dalyvė, iki nurodytos datos el. paštu i.mazeikiene@lifosa.com atsiųskite:

  1. Užpildytą dalyvio paraišką;
  2. Motyvacinį laišką, atsakantį į klausimus:
  • Kodėl renkatės chemijos krypties studijas?
  • Papasakokite, kokie yra Jūsų ateities planai: kaip bendrovės „Lifosa“ skiriama stipendija padėtų Jums juos įgyvendinti?
  1. Mokyklos išduotą 11 klasės pažymių išrašą.
  2. Dalyvavote tarptautinėse ar šalies chemijos olimpiadose, konkursuose – pasiekimus juose patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, diplomų) kopijas.

 

3. Kaip bus atrinktas nugalėtojas?

Bendrovės „Lifosa“ specialistai iš registruotų dalyvių atrinks 10, kurie bus pakviesti dalyvauti antrajame „Ateities formulės“ etape.

Jam skirtas renginys vyks šių metų spalio 23 d. Renginio metu atrinkti finalininkai atliks teorinių chemijos žinių patikrinimo testą ir praktinę užduotį. Dalyvių rezultatus vertins ir balus skirs iš bendrovės „Lifosa“ specialistų sudaryta komisija. Aukščiausią jos įvertinimą gavęs programos dalyvis bus paskelbtas nugalėtoju ir apdovanotas įmonės įsteigta stipendija.

 

4. Kaip ir kada nugalėtojas gaus stipendiją?

Nugalėtojui stipendija bus mokama 2021 – 2022 mokslo metais, rugsėjo – gruodžio ir sausio-birželio mėnesiais. Svarbi sąlyga: stipendija programos nugalėtojui bus skiriama šiam įstojus į chemijos krypties studijas aukštojoje mokykloje.

100 eurų per mėnesį siekianti stipendija bus mokama pirmaisiais studijų metais: 2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn. ir 2022 m. sausio – birželio mėn.

 

5. Kokios studijos yra vadinamos chemijos krypties studijomis?

Vykdydami programą „Ateities formulė“ chemijos krypties studijomis laikysime tas aukštųjų mokyklų programas, į kurias stojant reikalingas chemijos valstybinio brandos egzamino įvertinimas.

Svarbios datos

  • Rugsėjo 30 d.: paskutinė diena pateikti paraiškas dalyvauti programoje „Ateities formulė“
  • Spalio 12 d.: paskelbiami 10 programos dalyvių, atrinktų dalyvauti antrajame etape. Atrinkti dalyviai informuojami asmeniškai.
  • Spalio 15 d.: atrinkti dalyviai bendrovei patvirtina savo sprendimą dalyvauti antrajame „Ateities formulės“ etape.
  • Spalio 23 d. vyksta antrojo „Ateities formulės“ etapo renginys: dalyviai sprendžia teorijos testą ir atlieka praktinę užduotį. Paskelbiamas programos nugalėtojas ar nugalėtoja

Programos nuostatai

PROGRAMOS „ATEITIES FORMULĖ“ NUOSTATAI

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Programos „Ateities formulė“ (toliau – Programa) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato AB „Lifosa“ (toliau – Programos organizatorius) organizuojamos Programos tikslus, organizavimo ir vykdymo tvarką, dalyvių atrankos ir vertinimo kriterijus, stipendijų skyrimo tvarką.

1.2. Apraše vartojamos šios sąvokos:

1.2.1. Programos dalyvis – asmuo, kuriam yra skirta programa ir kuris dalyvauja programoje.

1.2.2. Paraiška – Programos organizatoriaus nustatytos formos dokumentas, Programos dalyvio teikiamas Programos organizatoriui, siekiant dalyvauti Programoje.

1.2.3. Stipendija – kas mėnesį visus pirmus studijų mokslo metus (2021-2022 m.) mokama finansinė parama studentui, įstojusiam į chemijos krypties studijas.

 

2. PROGRAMOS TIKSLAI

2.1. Programos tikslai:

2.1.1. Stipendijomis paskatinti gabiausius Kėdainių rajono dvyliktos klasės (arba kitaip gimnazijos 4-os klasės) moksleivius rinktis chemijos krypties studijas.

2.1.2. Populiarinti chemijos krypties studijas, kuriose paruošiami potencialūs Bendrovės darbuotojai.

2.1.3. Didinti AB „Lifosa“ įsitraukimą ir bendradarbiavimą su Kėdainių rajono švietimo įstaigomis.

 

3. PROGRAMOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

 

3.1. Už Programos organizavimą ir vykdymą atsako Personalo ir bendrųjų reikalų departamento Viešųjų ryšių specialistai.

3.2. Programos Dalyvių atranką ir vertinimą vykdo AB „Lifosa“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.

3.2.1. Antro Programos etapo teorines ir praktines užduotis bei vertinimo kriterijus rengia Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto sudaryta darbo grupė.

3.3. Programoje gali dalyvauti visi Kėdainių rajono moksleiviai, 2020-2021 m. besimokantys 12-oje klasėje (toliau – Programos dalyviai).

3.4. Norintys dalyvauti Programoje Kėdainių rajono 12-os klasės moksleiviai iki 2020 m. rugsėjo 30 dienos imtinai turi pateikti:

3.4.1. Užpildytą Programos dalyvio Paraišką, kuri pasiekiama interneto adresu: https://www.lifosa.com/socialine-atsakomybe/84;

3.4.2. Motyvacinį laišką, atsakantį į klausimus: „Kodėl renkuosi chemijos krypties studijas? Papasakokite, kokie yra Jūsų ateities planai: kaip ši konkreti stipendija padėtų Jums juos įgyvendinti?“;

3.4.3. 11 klasės pažymių išrašą, išduotą mokyklos;

3.4.4. Tarptautinių ir nacionalinių chemijos olimpiadų, konkursų laimėjimus patvirtinančių dokumentų (pvz. diplomų) kopijas.

3.5. Atsiųstas Programos dalyvių Paraiškas registruoja Personalo ir bendrųjų reikalų departamento viešųjų ryšių specialistai.

3.6. Iki 2020 m. spalio 2 dienos imtinai visos Programos dalyvių Paraiškos ir kartu atsiųsta papildoma informacija perduodama Programos vertinimo komisijos nariams.

3.7. Iki 2020 m. spalio 9 dienos imtinai Programos vertinimo komisijos nariai informuoja Personalo ir bendrųjų reikalų departamento Viešųjų ryšių specialistus apie bendrą savo sprendimą dėl 10 (dešimties) Programos dalyvių, kurie yra atrenkami ir įgyja teisę dalyvauti kitame Programos etape.

3.8. Iki 2020 m. spalio 12 dienos imtinai Personalo ir bendrųjų reikalų departamento Viešųjų ryšių specialistai informuoja į antrą Programos etapą atrinktus Programos dalyvius Paraiškoje nurodytais kontaktiniais telefono numeriais ir/ar elektroninio pašto adresais.

3.9. Iki 2020 m. spalio 15 dienos imtinai į antrą Programos etapą atrinkti Programos dalyviai turi raštu informuoti Personalo ir bendrųjų reikalų departamento Viešųjų ryšių specialistus, ar dalyvaus antrame Programos etape, kuris vyks 2020 m. spalio 23 dieną.

3.10. Iki 2020 metų spalio 16 dienos imtinai Personalo ir bendrųjų reikalų departamento Viešųjų ryšių specialistai Programos antro etapo dalyviams išsiunčia tikslią informaciją apie etapo organizavimo laiką ir vietą.

3.11. 2020 m. spalio 23 dieną organizuojamas antras Programos etapas. Tai - dienos renginys, kurio metu Programos dalyviai atlieka teorinių žinių patikrinimo testą ir praktinę užduotį. Programos dalyvis, surinkęs aukščiausią Programos vertinimo komisijos įvertinimą, apdovanojamas Programos organizatoriaus įsteigta Stipendija.

3.12. Visos Programos užduotys rengiamos atsižvelgiant į chemijos žinias įgytas mokykloje pagrindinio ugdymo pakopoje.

3.13. Teorinių žinių patikrinimo testas kompiuteriu:

3.13.1. Teorinių žinių patikrinimo testas kompiuteriu (toliau – Testas) organizuojamas tuo pačiu metu visiems Programos dalyviams AB „Lifosa“ atestavimo klasėje, naudojantis AB „Lifosa“ žinių patikrinimo programa („Moodle“).

3.13.2. Testą sudaro 20 (dvidešimt) klausimų. Testui atlikti skiriama 30 (trisdešimt) minučių.

3.13.3. Testo klausimai iki 2020 m. rugsėjo 21 d. imtinai perduodami Personalo ir bendrųjų reikalų departamento Viešųjų ryšių specialistams.

3.13.4. Personalo apskaitos vadybininkas – mokymo specialistas įkelia parengtus klausimus į AB „Lifosa“ žinių patikrinimo programą.

3.14. Praktinė užduotis:

3.14.1. Praktinė antro Programos etapo užduotis bus organizuojama tuo pačiu metu visiems Programos dalyviams AB „Lifosa“ analitinėje laboratorijoje.

3.14.2. Praktinė užduotis yra sudėtinė. Programos dalyviai turi atlikti skaičiavimus ir atlikti cheminį eksperimentą.

3.14.3.Užduoties atlikimui yra skiriamos 1,5 astronominės valandos (90 minučių).

3.14.4 Už praktinės užduoties organizavimą, įskaitant Programos dalyvių instruktavimą ir aprūpinimą reikalingomis priemonėmis, atsako AB „Lifosa“ Kokybės kontrolės skyriaus viršininkė.

 

4. PROGRAMOS DALYVIŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

4.1. Gavę Programoje norinčių dalyvauti moksleivių paraiškas, Personalo ir bendrųjų reikalų departamento viešųjų ryšių specialistai patikrina, ar:

4.1.1. Teikiantis Paraišką moksleivis atitinka Programos dalyviui keliamus reikalavimus;

4.1.2. Teisingai užpildyta Paraiška;

4.1.3.Atsiųsta visa dalyvauti Programoje reikalinga informacija apie moksleivį.

4.2. Jei tenkinami visi 4.1.1. - 4.1.3. punktuose nurodyti reikalavimai, informacija apie moksleivį perduodama Programos vertinimo komisijos nariams.

4.3. Programos vertinimo komisija, vykdydama moksleivių atranką I-ame etape, vertina:

4.3.1.Moksleivio atsiųstą Motyvacinį laišką, atsakantį į klausimus „Kodėl noriu studijuoti chemijos krypties studijas? Papasakokite, kokie yra Jūsų ateities planai: kaip ši konkreti stipendija padėtų Jums juos įgyvendinti?“;

4.3.2. 11 klasės pažymių išrašą, išduotą mokyklos;

4.3.3.Tarptautinių ir nacionalinių chemijos olimpiadų, konkursų laimėjimus patvirtinančių dokumentų (pvz. diplomų) kopijas.

4.4. Programos vertinimo komisija, vykdydama moksleivių atranką I-ame etape, vadovaujasi šiais vertinimo kriterijais:

4.44.1. Moksleivio atsiųstame motyvaciniame laiške aiškiai, suprantamai pateikti atsakymai į užduotus klausimus. Taip pat vertinamas motyvacinio laiško originalumas, kalbos kultūra.

4.4.2. Geresnį įvertinimą gauna aukštesnį 11-os klasės chemijos mokomo dalyko pažymį turintis moksleivis.

4.4.3. Geresnį įvertinimą gauna daugiau mokslo pasiekimų chemijos olimpiadose, konkursuose ir įvairiuose kituose projektuose turintis moksleivis.

4.5. 10 (dešimt) aukščiausius vertinimo komisijos įvertinimus gavusių Programos dalyvių yra kviečiami dalyvauti antrame Programos etape.

4.6. Programos vertinimo komisija antrame Programos etape vertina Programos dalyvius pagal tai, kaip jie atliko teorinių žinių patikrinimo testą ir praktinę užduotį.

4.7. Jei antrame Programos etape po abiejų užduočių atlikimo keli Programos dalyviai gauna vienodą vertinimo komisijos įvertinimą, galutinį sprendimą lemia I-ame Programos etape gautas įvertinimas.

 

5. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA

 

5.1. Stipendijos skiriamos 2021 – 2022 mokslo metams (2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn., 2022 m. sausio – birželio mėn.).

5.2. Stipendijos mokamos kiekvieną nurodyto laikotarpio mėnesį.

5.3. Stipendijos dydis – 100 Eur per mėnesį.

5.4. Stipendijos mokamos tik Programos organizatoriui ir Programos laimėtojui pasirašius susitarimą dėl Stipendijos skyrimo.

5.5. Stipendijos skiriamos tik Programos laimėtojui įstojus į chemijos krypties studijas ir pateikus studijų sutartį tarp Programos laimėtojo ir Aukštosios mokyklos.

5.6. Programos laimėtojas Programos organizatoriui turi pateikti po pažymą iš Aukštosios mokyklos apie studento statusą pasibaigus rudens ir pavasario semestrui.

5.7. Jei Programos laimėtojas neįstoja į chemijos krypties studijas, stipendija skiriama antram pagal eiliškumą aukščiausią Programos įvertinimą gavusiam Programos dalyviui.

5.8. Tuo atveju, kai Programos laimėtojas nutraukia studijas metų eigoje, jis turi informuoti Programos organizatorių ir stipendijos mokėjimas nutraukiamas. Nuo kito mėnesio stipendijos mokėjimas pratęsiamas antram pagal eiliškumą aukščiausią Programos įvertinimą gavusiam Programos dalyviui.

5.9. Stipendijos išmokamos žemiau nurodyta tvarka:

Iki 2021-09-30

100 Eur

Iki 2021-10-31

100 Eur

Iki 2021-11-30

100 Eur

Iki 2021-12-31

100 Eur

Iki 2022-01-31

100 Eur

Iki 2022-02-28

100 Eur

Iki 2022-03-31

100 Eur

Iki 2022-04-30

100 Eur

Iki 2022-05-31

100 Eur

Iki 2022-06-30

100 Eur

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.1. Programos informacijos sklaidą vykdo AB „Lifosa“ viešųjų ryšių specialistai.

6.2. Visa su Programa susijusi informacija skelbiama interneto svetainėje – www.lifosa.com

6.3. Programos organizatorius pasilieka teisę bendrą informaciją apie dalyvius ir vaizdo medžiagą publikuoti interneto svetainėje, naudoti Programos populiarinimo tikslams, rengti informacinius pranešimus ir platinti žiniasklaidoje.

Naujienos

Bus pildoma

Nuotraukų galerija

Plakatas