Bendruomenė

Esame įsitikinę, kad įmonės sėkmę lemia ne tik palankios sąlygos pasaulinėje trąšų rinkoje, naujausios technologijos ar kiti akivaizdūs įmonės veiklos vertinimo rodikliai. Rezultatyviai veiklai būtini motyvuoti, profesionalūs darbuotojai. Puikiai suprantame, kad dirbame ne vien sau ar akcininkams: esame ir krašto, ir visos šalies visuomenės nariai, drauge kuriantys ir savo, ir valstybės gerovę. Tad darni bendruomenė – vienas svarbiausių „Lifosos“ veiklos prioritetų.

Suvokiame, kad kurti darnią bendruomenę įmanoma tik nepriekaištingai laikantis įstatymų bei galiojančių teisės aktų. „Lifosos“ vadovai ir darbuotojai vadovaujasi etikos kodeksu bei interesų konfliktų vengimo politika, bendrovėje nuolat stebima, kaip šios politikos laikomasi.. Skaidrios, etiškos, nepriekaištingai įstatymus atitinkančios veiklos reikalaujame ir iš savo rangovų bei subrangovų.