Karbamido fosfatas (UP)

 

 

Tai baltos spalvos kristalinės mineralinės bechlorės azoto-fosforo trąšos. Jos labai koncentruotos ir visiškai tirpios vandenyje.

Karbamido fosfatas naudojamas žemės ūkyje įvairiems dirvožemiams ir lauko, daržo bei sodo kultūroms tręšti. Per kapiliarines laistymo sistemas tręšiant augalus šiomis trąšomis augalai yra aprūpinami jiems reikiamu azotu ir fosforu, o laistymo sistemų kapiliarai išvalomi ir apsaugomi nuo įvairių druskų ir nuosėdų.

Kokybės rodikliai

Rodiklių pavadinimas

Norma

N:P 17,5:44

Azoto (N) masės dalis, %

17,5

Bendrų fosfatų, perskaičiuotų į P2O5 masės dalis, %

44

Vandens masės dalis, %, ne daugiau kaip

0,2

Netirpių vandenyje medžiagų masės dalis , %, ne daugiau kaip

0,1

Deklaruojamo maisto medžiagų kiekio ir kitų deklaruojamų parametrų leidžiamasis nuokrypis

Azoto (N) ir fosforo pentoksido (P2O5) deklaruojamos formos dvinarėse trąšose

± 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais

skaičiais

Granulometrinė sudėtis

± 20 % santykinis nuokrypis nuo medžiagos,

išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamos

procentinės dalies

Kiekis

± 1 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Tarša neviršija Europos Parlamento ir Tarybos 2019-06-05 reglamento (ES) 2019/2009 produktų funkcinės kategorijos PFK I(C)(I) Neorganinės makroelementų trąšos nurodytų ribinių verčių.