Techninė sieros rūgštis

AB „Lifosa“ gamina techninę, pramoninę ir akumuliatorių sieros rūgštį bei elektrolitą rūgštiniams akumuliatoriams.

 

Per metus pagaminame 1240 tūkst. tonų sieros rūgšties.

 

Techninės sieros rūgšties kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Norma

Monohidrato (H2SO4) masės dalis, ne mažesnė kaip,%

92,5

Geležies (Fe) masės dalis, ne didesnė, kaip, %

0,02

Likučio po kaitinimo masės dalis, %

Ne daugiau kaip 0,05

Spalva pagal palyginamąjį tirpalą, cm3

Ne daugiau kaip 6