Monokalcio fosfatas

AB „Lifosa“ gaminamas monokalcio fosfatas ir monoamonio fosfatas naudojami kaip gyvūnų pašaro ar lesalo žaliava.

Kalciu praturtintas pašaras skatina tvirto gyvūnų kaulinio audinio ir skeleto formavimąsi. Fosforas gerina energijos, baltymų apykaitos, reprodukcijos, nervinės ir imuninės sistemų funkcionavimą, didina gyvūnų produktyvumą. Monokalcio fosfatą gaminame laikydamiesi geros gamybos praktikos standarto GMP+ B1. Taip užtikriname pašarų kokybę ir saugą visoje maisto grandinėje.

 

Monokalcio fosfato kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Norma

Lifosa MCP 22,7
(0,2-1,4)

Lifosa MCP 22,7
(0,5-2)

Bendro fosforo (P) masės dalis ,%

22,7

22,7

Kalcio (Ca) masės dalis, %

16

16

Vandenilio jonų aktyvumo rodiklis, pH, ne mažiau kaip

3,3

3,3

Vandens masės dalis, %

3

3

Fluoro (F) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip

2000

2000

Arseno (As) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip

10

10

Švino (Pb) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip

15

15

Kadmio (Cd) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip

10

10

Gyvsidabrio (Hg) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip

0,1

0,1

Metalo magnetinės priemaišos, mg/kg:
       dalelių iki 2 mm, ne daugiau kaip
       dalelių didesnių kaip 2 mm


100
Neturi būti


100
Neturi būti

Dioksinai (polichlorintų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintų dibenzofuranų (PCDF) suma), išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) toksiniais ekvivalentais, ng PSO-PCDD/F-TEQ/kg, ne daugiau kaip

0,75

0,75

Dioksinų ir dioksinų tipo PCB suma (polichlorintų dibenzo-para-dioksinų (PCDD), polichlorintų dibenzofuranų (PCDF) ir polichlorintų bifenilų (PCB) suma), išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) toksiniais ekvivalentais, ng PSO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg, ne daugiau kaip

1,0

1,0

Dioksinų tipo PCB (polichlorintųjų bifenilų (PCB) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) toksiškumo ekvivalentais, ng PSO-PCB-TEQ/kg,
        Lygis, kurį pasiekus imamasi veiksmų

0,35

0,35

Ne dioksinų tipo PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 ir PCB 180 (ICES-6)) suma, µg/kg, ne daugiau kaip

10

10

Sukauptas didžiausias radioaktyvumo lygis pagal cezį -134 ir -137, Bq/kg, ne daugiau kaip
       -pašare, skirtam galvijams ir arkliams
       -pašare, skirtam kiaulėms
       -pašare, skirtam naminiams paukščiams
       -pašare, skirtam žuvims (išskyrus dekoratyvines)100
80
160
40100
80
160
40

Granulometrinė sudėtis:
       Granulių masės dalys, %:
       nuo 0,2 mm iki 1,4 mm ne mažiau kaip
       nuo 0,5 mm iki 2 mm ne mažiau kaip95
95

Pelenų, netirpių druskos rūgštyje, %, masės dalis

10

10

Pašarų saugos politika Peržiūrėti

GMP+Peržiūrėti