Socialinė atsakomybė

AB „Lifosa“ – tvariai veikianti bendrovė, atvira ir atsakinga Kėdainių krašto bendruomenės bei šalies visuomenės narė, viena didžiausių mokesčių mokėtojų Lietuvoje, mokanti visus teisės aktų tvarka numatytus mokesčius.

Planuodami ir vykdydami veiklą ypatingą dėmesį skiriame darbuotojams, aplinkai ir visuomenei.

Akcinėje bendrovėje „Lifosa“ veikia dvi darbuotojus atstovaujančios organizacijos: AB „Lifosa“ profsąjunga ir AB „Lifosa“ nepriklausoma profesinė sąjunga. Jos vienija 36 procentus bendrovėje dirbančių darbuotojų.

Bendrovėje galioja 2017 m. pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje nustatytos geresnės darbo, socialinės ir ekonominės sąlygos darbuotojams, nei numatyta įstatymuose.

 

AB „Lifosa“ veiklos prioritetai:

Rūpinimasis darbuotojais ir bendruomene

Saugaus darbo kultūros puoselėjimas

Parama ir glaudus bendradarbiavimas su vietos savivalda ir bendruomene

Atsakingas produkto valdymas

Inovatyvių produktų, kuriančių didesnę pridėtinę vertę ir darančių mažesnį poveikį aplinkai, vystymas

Tvaraus ūkininkavimo praktikos ir metodų skatinimas visame pasaulyje veikiančiuose agrocentruose

Tvari aplinka

Nuolatinis aplinkos apsaugos vadybos sistemos tobulinimas

Emisijų ir atliekų mažinimas bei racionalus energetinių resursų vartojimas