Ekstrakcinė fosforo rūgštis

AB „Lifosa“ trąšų ir pašarinių fosfatų gamybai naudojama specialiai paruošta ekstrakcinė fosforo rūgštis. Nedidelę dalį jos parduodame chemijos gaminių, odos apdirbimo ir kitoms įmonėms.

 

Per metus pagaminame 470 tūkst. tonų fosforo rūgšties.

 

Ekstrakcinės fosforo rūgšties kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Norma

Ekstrakcinė fosforo rūgštis

Nufluorinta ir desulfuruota
ekstrakcinė fosforo rūgštis

Ekstrakcinės fosforo rūgšties (H3PO4), perskaičiuotos į P2O5, masės dalis %, ne mažiau kaip

52

52

Sieros rūgšties( H2SO4) masės dalis, %, ne daugiau kaip

2,5

0,2

Nuosėdų, netirpių vandenyje, masės dalis, %, ne daugiau kaip

5

0,5

Fluoro (F) masės dalis, %

Nenormuojama

Ne daugiau kaip 0,18

Arseno (As) masės dalis, mg/kg (ppm), ne daugiau kaip

-

5

Švino (Pb) masės dalis, mg/kg (ppm), ne daugiau kaip

-

10

Kadmio (Cd) masės dalis, mg/kg (ppm), ne daugiau kaip

-

10

Gyvsidabrio (Hg) masės dalis, mg/kg (ppm), ne daugiau kaip

-

0,1