Diamonio fosfatas (DAP)

DAP

 

 

Pagrindinė AB „Lifosa“ produkcija yra azoto-fosforo trąšos – diamonio fosfatas (DAP).

Azotas – būtinas elementas augalams vystytis ir augti, o fosforas itin svarbus energijos ir maisto medžiagų apykaitos, ląstelių dalijimosi ir dauginimosi procesuose. Pakankamai šiais elementais aprūpinami augalai yra mūsų deguonies ir maisto šaltinis.

Subalansuotos ir chemiškai neutralios, sunkiųjų metalų neturinčios, gerai vandenyje tirpstančios diamonio fosfato trąšos naudojamos visų tipų dirvoms, lauko, sodo, daržo ir gėlynų kultūroms tręšti. Tręšti galima perkasant ar ruošiant dirvą sėjai, sėjos, sodinimo metu ir papildomam tręšimui.

 

Diamonio fosfato kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Norma

N:P (S)/18:46 (2,5)

Azoto (N) masės dalis, %

18

Bendrų fosfatų (P2O5) masės dalis, %

46

Vandens masės dalis, %, ne daugiau kaip

1,8

Granulometrinė sudėtis
       Granulių masės dalys:
       nuo 2 mm iki 5 mm, %, ne mažiau kaip95

Statinis granulių atsparumas, MPa (kgf/cm2), ne mažesnis kaip

3,0 (30)

Sieros (S) masės dalis , %

 

2,5

Deklaruojamo maisto medžiagų kiekio ir kitų deklaruojamų parametrų leidžiamasis nuokrypis

 

Azoto (N) ir fosforo pentoksido (P2O5) deklaruojamos formos dvinarėse trąšose

± 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais

skaičiais

Suminis ir vandenyje tirpus sieros trioksidas (SO3) / Siera (S)

–50 ir +100 % santykinis nuokrypis nuo tų maisto

medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau

kaip –2 ir +4 procentinių punktų, vertinant

absoliučiais skaičiais SO3 /ir iki ne daugiau kaip -0,8 ir +1,6 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais S

Granulometrinė sudėtis

± 20 % santykinis nuokrypis nuo medžiagos,

išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamos

procentinės dalies

Kiekis

± 1 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

 

Tarša neviršija Europos Parlamento ir Tarybos 2019-06-05 reglamento (ES) 2019/2009 produktų funkcinės kategorijos PFK I(C)(I) Neorganinės makroelementų trąšos nurodytų ribinių verčių.