Visuomeninė veikla

AB „Lifosa“ – atvira ir atsakinga Kėdainių krašto bendruomenės bei šalies visuomenės narė, nuosekliai prisidedanti prie regiono kultūros, sporto, švietimo, gyventojų gerovės puoselėjimo.

Aktyviai dalyvaujame rajono visuomeniniame gyvenime, prisidedame prie regioninės plėtros programų, įvairių bendruomenės, savivaldybės ir jos įstaigų įgyvendinamų projektų. Pirmenybę teikiame vaikų švietimo, kultūros ir sporto programoms remti.

AB „Lifosa“ bendradarbiavimas su Kėdainių rajono savivaldybe apibrėžtas 2005-2009 m. pasirašytais socialinės-ekonominės partnerystės susitarimais. Jais bendrovė ir jos akcininkė EuroChem Group prisiėmė konkrečius įsipareigojimus: modernizuoti gamybą, išlaikyti aukštą ekonominį potencialą, įgyvendinti aplinkosaugines programas, teikti paramą rajono savivaldybės ir jos įstaigų įgyvendinamiems projektams: sveikatos apsaugai, vaikų ir jaunimo sporto klubams, regiono plėtros programoms.

Nuo 2010 metų susitarimas nėra pasirašomas, tačiau parama Kėdainių rajono savivaldybės įgyvendinamiems projektams, bei bendradarbiavimas su kėdainiečiais išliko toks pat glaudus ir finansiškai naudingas Kėdainių rajonui.

2013 m. Kėdainių kraštui įteikėme ypatingą dovaną: bendrovės lėšomis pastatytą daugiafunkcį sporto ir pramogų kompleksą – Kėdainių areną.

Bendrovė nuosekliai prisideda ir prie jaunosios kartos ugdymo ir ateities specialistų rengimo. 2019 m. įmonė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) ir Kėdainių šviesiąja gimnazija. Sutartimi šalys įsipareigojo stiprinti švietimo, mokslo ir pramonės partnerystę, telkti pastangas mokinių ir studentų susidomėjimui gamtos mokslais ir technologijomis didinti, bendradarbiauti ugdant būsimuosius specialistus.

AB „Lifosa“ yra ilgametė Lietuvos moksleivių lietuvių kalbos, chemijos, rusų kalbos olimpiadų partnerė.