Mokymai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1708 išduota licencija Nr. 003363 AB „Lifosa“ ir suteikta teisė mokyti pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Programų sąrašas.