Kompleksinės mineralinės trąšos su siera NP(S) 12:40(10)

Siera praturtintos subalansuotos azoto ir fosforo trąšos aprūpina augalus svarbiausiomis maistinėmis medžiagomis. Aukščiausia kokybe ir dideliu granulių atsparumu pasižyminčios trąšos padeda augalams augti, didina jų derlingumą ir gerina derliaus kokybę.

Šios trąšos puikiai tinka tręšti augalus ankstyvaisiais jų augimo etapais.

Siera augalams padeda įsisavinti azotą, didindama pasėlių derlingumą ir gerindama derliaus kokybę. Šiose trąšose esanti sulfatinė siera (5 proc.) užtikrina greitą maistinių medžiagų įsisavinimą, o elementinė siera (5 proc.) padeda augalus siera aprūpinti tolygiai ir ilgesnį laiką.

Trąšos yra kompleksinės, jos nesisluoksniuoja tręšiant. Visos svarbiausios maistinės medžiagos telpa homogeniškose granulėse, kurias lengva naudoti ir tiksliai bei tolygiai paskleisti dirvoje.

Kokybės parametrai

Rodiklių pavadinimas

Norma

N:P(S)/12:40(10)

Bendro azoto (N) masės dalis, %

12

Bendrų fosfatų (P2O5) masės dalis, %

40

Vandens masės dalis, %, ne daugiau kaip

1,8

Granulometrinė sudėtis

Granulių masės dalys:

nuo 2 mm iki 5 mm, %, ne mažiau kaip

95

Statinis granulių atsparumas, MPa (kgf/cm2), ne mažesnis kaip

3,0 (30)

Bendra sieros (S) masės dalis , %

10

Sulfatinės (S-SO42-) masės dalis, %

5

Elementinės (S) masės dalis, %

5

Deklaruojamo maisto medžiagų kiekio ir kitų deklaruojamų parametrų leidžiamasis nuokrypis

Azoto (N) ir fosforo pentoksido (P2O5) deklaruojamos formos dvinarėse trąšose

± 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais

skaičiais

Suminis ir vandenyje tirpus sieros trioksidas (SO3) / Siera (S)

–50 ir +100 % santykinis nuokrypis nuo tų maisto

medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau

kaip – 2 ir +4 procentinių punktų, vertinant

absoliučiais skaičiais SO3/ ir iki ne daugiau kaip -0,8 ir +1,6 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais S

Granulometrinė sudėtis

± 20 % santykinis nuokrypis nuo medžiagos,

išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamos

procentinės dalies
Kiekis

± 1 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Tarša neviršija Europos Parlamento ir Tarybos 2019-06-05 reglamento (ES) 2019/2009 produktų funkcinės kategorijos PFK I(C)(I) Neorganinės makroelementų trąšos nurodytų ribinių verčių.