Monoamonio fosfatas (MAP 12:52)

DAP

 

 

Monoamonio fosfatas (MAP 12:52) – granuliuotos, koncentruotos azoto-fosforo trąšos su siera.

Monoamonio fosfatas naudojamas visiems žemės ūkio augalams, visų tipų dirvožemiams.  Produktas naudojamas pavasarį arba rudenį dirvos įdirbimo laikotarpiu, taip pat papildomam tręšimui vegetacijos metu.

Monoamonio fosfato (12:52) kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas

 

Norma

N:P (S)/12:52 (1,5)

Azoto (N) masės dalis, %

12

Bendrų fosfatų (P2O5) masės dalis, %

52

Sieros (S) masės dalis , %

1,5
Vandens masės dalis, %, ne daugiau kaip 1,8
Granulometrinė sudėtis
       Granulių masės dalys:
       nuo 2 mm iki 5 mm, %, ne mažiau kaip

95

Statinis granulių atsparumas, MPa (kgf/cm2), ne mažesnis kaip 3,0 (30)

Deklaruojamo maisto medžiagų kiekio ir kitų deklaruojamų parametrų leidžiamasis nuokrypis

Azoto (N) ir fosforo pentoksido (P2O5) deklaruojamos formos dvinarėse trąšose

± 1,5 procentinio punkto, vertinant absoliučiais

skaičiais

Suminis ir vandenyje tirpus sieros trioksidas (SO3) / Siera (S)

–50 ir +100 % santykinis nuokrypis nuo tų maisto

medžiagų deklaruojamo kiekio iki ne daugiau

kaip – 2 ir +4 procentinių punktų, vertinant

absoliučiais skaičiais SO3/ir iki ne daugiau kaip -0,8 ir +1,6 procentinių punktų, vertinant absoliučiais skaičiais S

Granuliometrinė sudėtis

± 20 % santykinis nuokrypis nuo medžiagos,

išbyrančios per tam tikrą sietą, deklaruojamos

procentinės dalies

Kiekis

± 1 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

 

Tarša neviršija Europos Parlamento ir Tarybos 2019-06-05 reglamento (ES) 2019/2009 produktų funkcinės kategorijos PFK I(C)(I) Neorganinės makroelementų trąšos nurodytų ribinių verčių.