Aplinkos apsauga

AB „Lifosa“ - draugiška aplinkai ir rūpestingai ją puoselėjanti bendrovė

Kasmet augant gamybos apimtims, įmonės poveikis aplinkai nedidėja. To pasiekiame investuodami į technologijų tobulinimą bei racionalų gamtos išteklių naudojimą. Aplinką tausoti padedantiems projektams AB „Lifosa“ kasmet skiria apie trečdalį investicijų.

Gamyklos aplinkos apsaugos skyriuje įrengta laboratorija. AB „Lifosa“ turi visą reikiamą metrologiškai patikrintą laboratorinę įrangą ir Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos matavimus bei tyrimus. Jie vykdomi griežtai laikantis agentūros nustatytų metodikų.

Bendrovė gamybinių nuotekų į aplinką neišleidžia. Jos surenkamos tvenkiniuose, nuskaidrinamos ir uždaru ciklu vėl pakartotinai naudojamos gamyboje.

Elgiamės racionaliai iš nuotekų išgaudami visas medžiagas ir junginius, kuriuos vėliau panaudojame gamybai. Dėl tokio požiūrio ir taikomų pažangių technologijų, AB „Lifosa“ išleidžiamose paviršinėse nuotekose įvairių medžiagų koncentracija yra kelis ar net kelias dešimtis kartų mažesnė nei reikalauja teisiniai dokumentai.

Tvenkiniuose nusėsdintuvuose surenkamos paviršinės ir buitinės gamyklos nuotekos. Kai kurių populiarių gaiviųjų gėrimų litre fosforo koncentracija yra apie 100 kartų didesnė nei AB „Lifosa“ nuotekose.

Prie oro taršos mažinimo „Lifosa“ prisideda modernizuodama gamyklą, diegdama aplinką ir išteklius tausojančią įrangą bei sprendimus. Per pastaruosius du dešimtmečius bendrovės emisijos į atmosferą sumažintos pusantro karto ir nuolat yra gerokai mažesnės už šalies teisės aktais nustatytas ribas.

Nuo 2003 m. bendrovėje veikia aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.

Sertifikatas Peržiūrėti

Aplinkos apsaugos politikaPeržiūrėti