Tolesniam darbuotojų emocinės gerovės didinimui „Lifosoje“ įgyvendinta speciali programa

Tolesniam darbuotojų emocinės gerovės didinimui „Lifosoje“ įgyvendinta speciali programa

„Lifosoje“ baigta vykdyti Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veiklos programa, kurią inicijavo Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Kėdainių trąšų gamybos bendrovė buvo viena iš trijų projekte dalyvavusių rajono įmonių.

Vykdant projektą, rugsėjo 17 dieną „Lifosoje“ įvyko paskutiniai psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams veiklos mokymai. Jų metu paskaitą apie visuomenės sveikatą vedė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorius Tomas Vaičiūnas.

Mokymų tema „Sveikatai palanki organizacijos darbuotojų elgsena, į sveikatą orientuotos organizacijos kultūros kūrimas, sveiko darbuotojo PIN kodas“ buvo parinkta atsižvelgiant į individualios įmonės situacijos įvertinimo rezultatus ir ankstesnių mokymų metu darbuotojų išreikštus pageidavimus. Visuose programos mokymuose dalyvavę AB „Lifosa“ darbuotojai liko itin sudominti ir patenkinti tiek temų aktualumu, tiek lektorių profesionalumu.

„Nuo darbuotojų psichinės sveikatos gerovės priklauso ne tik sveikata, bet ir darbo našumas, psichologinis klimatas įmonėje. Šios programos vertingumas yra akivaizdus, o ir rezultatai džiuginantys - darbuotojai įgauna žinių ir kompetencijų, padedančių įveikti darbe ir už jo ribų kylančius iššūkius, patiriamą stresą. Darbo vieta gali būti išnaudota siekiant didinti visuomenės kompetencijas psichikos sveikatos klausimais. Džiugu, kad didelis rajono darbdavys AB „Lifosa“ supranta darbuotojų sveikatos klausimų aktualumą ir svarbą ir skiria tam daug dėmesio ir resursų“ – sako Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, „Lifosoje“ vykdomo projekto koordinatorė Agnė Venckutė.

Valstybės lėšomis vykdomą programą Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradėjo dar 2019 m. Šioje programoje dalyvavo trys Kėdainių rajono įmonės, tarp kurių – ir AB „Lifosa“ Nors tris mėnesius Lietuvoje trukęs karantinas buvo pertraukęs sklandžią programos eigą, ją pavyko pratęsti ir sėkmingai užbaigti šį rudenį.

Vykdant programą bendrovėje pirmiausia atliktas darbuotojų psichoemocinės būklės įvertinimas. Siekiant išsiaiškinti, kokia emocinė darbo aplinka vyrauja bendrovėje, ar darbuotojai patiria stresą, taip pat norint identifikuoti, kokie veiksmai bendrovėje vykdomi tinkamai, kokie signalizuoja apie galimas problemas, atlikta įmonės vadovaujančių darbuotojų apklausa.

Remiantis jos rezultatais buvo sudaryta tikslinė 20-ies darbuotojų grupė. Ji dalyvavo devyniuose skirtinguose susitikimuose su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektoriais – psichologe Aušra Nore ir profesinės sveikatos specialistu Tomu Vaičiūnu. Kelios visos programos metu išklausytų mokymų temos buvo:: „Stresas ir jo valdymas, bendravimas ir konfliktai darbe“, „Mobingas – kas tai?“, „Profesinio perdegimo sindromas“, „Sveikatai palanki organizacijos darbuotojų elgsena, į sveikatą orientuotos organizacijos kultūros kūrimas, sveiko darbuotojo PIN kodas“.

Bendrovės personalo vadovės Asta Švobienės teigimu, dalyviai projektą įvertino itin palankiai.  „Esame labai dėkingi ir džiaugiamės, kad drauge su Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais galėjome savo darbuotojams suteikti galimybę dalyvauti darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimo programoje. Mes įprastai skiriame daug dėmesio ir lėšų darbuotojų sveikatos gerinimo programos įgyvendinimui, bet šis papildomas projektas, kuriame sudalyvavo mūsų darbuotojai buvo išties naudingas. Profesionalūs lektoriai, specialiai pagal įmonės poreikius sudaryta mokymų programa ir veiksmų planas duos vienareikšmiškai teigiamą poveikį ir projekto dalyviams, ir visai bendrovei.“

AB „Lifosa“ priklauso tarptautinei EuroChem įmonių grupei, kuri visame pasaulyje vienija per 27 tūkst. darbuotojų. Didžioji dalis visų grupės darbuotojų dirba įmonėse, kuriose vykdoma nepertraukiama gamyba. Todėl grupė ypatingą dėmesį skiria darbuotojų saugai ir sveikatai. Ji nuolat tikrinama, darbuotojai dalyvauja saugos mokymuose ir pratybose. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai vykdo nuolatinę darbo sąlygų stebėseną, analizuoja įvairius darbo aplinkos veiksnius, o darbuotojai aprūpinami aukščiausios kokybės darbo priemonėmis. Įmonės lėšomis darbuotojai draudžiami sveikatos ir gyvybės draudimu.

„Kiekviena įmonė siekia, kad darbuotojai būtų stiprios sveikatos, darbo krūvį ir terminus būtų galima tiksliai apskaičiuoti ir gamyba vyktų pagal planą. Deja, realybėje visko nutinka. Darbuotojų ligos brangiai kainuoja ne tik darbdaviui, bet ir visuomenei. Patiriamos ne tik tiesioginės gydymo išlaidos, bet ir netiesioginės – dėl daugiau nedarbo dienų, sumažėjusio produktyvumo. Todėl rūpinimąsi darbuotojų sveikata mes laikome svarbiausiu bendrovės prioritetu ir skiriame ypatingą dėmesį įvairių ligų prevencijai bei darbuotojų švietimui, o šis projektas buvo dar vienas žingsnis darbuotojų gerovės link šiais iššūkių kupinais metais“, –  „pažymi bendrovės generalinis direktorius Jonas Dastikas.

Atsižvelgiant į darbuotojų apklausos metu įvardintas pagrindines problemines sritis, mokymų ir diskusijų metu aptartas temas bei konkrečias situacijas darbo vietoje, mokymus vedę lektoriai bendrovei parengs konkrečias rekomendacijas, kaip pagerinti ir išlaikyti darbuotojų psichinės sveikatos gerėjimą bei gerą įmonės darbuotojų tarpusavio psichologinį mikroklimatą.

Atgal