Seimo nariams pristatyta „Lifosos“ veikla ir sprendimai energetiniam efektyvumui didinti

Seimo nariams pristatyta „Lifosos“ veikla ir sprendimai energetiniam efektyvumui didinti

Sausio 10 d., pirmadienį, bendrovėje „Lifosa“ lankėsi Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos nariai – įmonėje vyko išvažiuojamasis komisijos posėdis. Parlamento atstovai buvo supažindinti su vienos didžiausių ir moderniausių Europoje fosforo trąšų gamybos įmonių veikla, vykdomais ir įgyvendintais projektais „Lifosos“ energetiniam efektyvumui didinti ir veiklos tvarumui užtikrinti.

„Vienas iš svarbiausių „Lifosos“ strateginių tikslų yra racionalus ir efektyvus elektros energijos vartojimas. Šio tikslo siekiame vykdydami įvairias pagrindinės bendrovės veiklos, fosforo trąšų gamybos, efektyvumo ir tvarumo didinimo programas, taip prisidėdami prie Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos strategijose numatytų tikslų įgyvendinimo. Nuosekliai prisidedame prie Europos siekio tapti klimatui neutraliu žemynu, investiciniais projektais mažindami išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, naudodami iš atsinaujinančių šaltinių gaminamą elektros energiją, nuolat didindami energijos vartojimo efektyvumą“, - kalbėjo AB „Lifosa“ generalinis direktorius Rimantas Proscevičius.

Įmonės vadovas pabrėžia, kad nuo 1990 metų bendrovės emisijos sumažėjo daugiau nei septyniskart, o kasmet augant gamybos apimtims, įmonės poveikis aplinkai nedidėja. To „Lifosa“ pasiekia investuodama į technologijų tobulinimą bei racionalų gamtos išteklių naudojimą. Aplinką tausoti padedantiems projektams AB „Lifosa“ kasmet skiria apie trečdalį investicijų.

Nuo 2013 m. investicijoms į priemones, leidžiančias efektyviau vartoti energiją, įmonė investavo daugiau kaip 780 tūkst. eurų. Šie investiciniai projektai „Lifosai“ per 9 metus padėjo sutaupyti daugiau kaip 10 tūkst. MWh elektros energijos. Didžiąją dalį, 93 proc., elektros energijos savo reikmėms „Lifosa“ pasigamina pati. Bendrovė investuoja ir į tvarios elektros energijos gamybą – pernai įmonėje pradėjo veikti 1 MW galios saulės jėgainė.

Energetikos ir darnios plėtros komisijos nariai buvo supažindinti ir su bendrovės investicijų planais iki 2026 metų. Per artimiausius penkerius metus „Lifosa“ planuoja investuoti apie 150 mln. eurų. Didžiąją šių lėšų dalį įmonė ketina skirti sieros rūgšties cecho našumui didinti ir fosforo rūgšties cecho rekonstrukcijai bei modernizacijai. Investiciniai projektai taip pat padės „Lifosai“ veikti efektyviau, taupiau naudojant energijos ir gamtos išteklius bei toliau mažinant poveikį aplinkai.

Atgal