Ateities specialistams rengti AB „Lifosa“ stiprina partnerystę su švietimo ir mokslo įstaigomis

Ateities specialistams rengti AB „Lifosa“ stiprina partnerystę su švietimo ir mokslo įstaigomis

Spalio 31 d. akcinė bendrovė „Lifosa" pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) ir Kėdainių šviesiąja gimnazija. Sutartimi šalys įsipareigojo stiprinti švietimo, mokslo ir pramonės partnerystę, telkti pastangas mokinių ir studentų susidomėjimui gamtos mokslais ir technologijomis didinti, bendradarbiauti ugdant būsimuosius specialistus.

Oficialią draugystę parašais sutvirtino bendrovės „Lifosa" generalinis direktorius Jonas Dastikas, VDU rektorius Juozas Augutis ir Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė.

„Būdama aktyvi ir atsakinga Kėdainių krašto bendruomenės ir Lietuvos visuomenės atstovė, „Lifosa" nuosekliai prisideda prie jaunosios kartos ugdymo ir ateities specialistų rengimo. Neabejojame, kad sutartimi įtvirtinta partnerystė leis puoselėti mokinių dėmesį technologijoms ir gamtos mokslams bei skatins daugiau jaunuolių savo ateitį susieti būtent su šiomis perspektyviomis sritimis", - pažymėjo J. Dastikas, AB „Lifosa" vadovas.

AB „Lifosa", VDU ir Kėdainių šviesioji gimnazija sutarė telkti pastangas įgyvendindamos įvairius bendrus projektus, organizuodamos renginius, paskaitas, konferencijas, keistis moksliniais ir organizaciniais ištekliais, teikti praktikos vietas studentams ir vykdydamos kitokias veiklas technologijoms bei gamtos mokslams populiarinti. Neterminuota sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo dienos. 

Atgal