„Lifosos“ darbuotojų profesinės sąjungos susitiko su laikinuoju administratoriumi, bus bendrai...

„Lifosos“ darbuotojų profesinės sąjungos susitiko su laikinuoju administratoriumi, bus bendrai siekiama gamyklos veiklos atnaujinimo

Šiandien AB „Lifosa“ veikiančių profesinių sąjungų iniciatyva įvyko darbuotojų aktyvo susitikimas su LR Finansų ministerijos bendrovei paskirtu laikinuoju administratoriumi Egidijumi Kaseliu.

Susitikimas įvyko siekiant betarpiškai išgirsti apie situaciją bendrovėje, sužinoti, kodėl iki šiol neatnaujinta pagrindinė įmonės gamybinė veikla, faktiškai nevyksta pagamintos produkcijos realizacija. „Pirmiausia siekiame išsiaiškinti, ar jau suderintas ir patvirtintas įmonės gamybos atnaujinimo planas, kada realiai tikimasi sugrąžinti žmones į darbą, išgirsti atsakymus į kitus darbuotojams ir kėdainiečiams kylančius klausimus“, – sakė Kęstas Šlama, AB „Lifosa“ profsąjungos pirmininkas.

Sutikime laikinasis administratorius Egidijus Kaselis darbuotojų atstovams papasakojo, kad veiklos atnaujinimo planas jau yra parengtas ir bus laiku pateiktas LR Finansų ministerijai. „Daroma viskas, kad įmonė kuo skubiau atnaujintų veiklą laikantis sankcijų reikalavimų. Siekiame bendradarbiavimo tiek su valstybės institucijomis, tiek su įmonės vadovais bei darbuotojais, kad atnaujinant veikla gamybą vyktų sklandžiai, prastovos truktų kuo trumpiau, o žmonės ne tik neišeitų iš darbo, bet kuo greičiau grįžtų į darbo vietas“, – teigė E. Kaselis.

Susitikimo metu darbuotojų atstovai priminė, kad didžioji dalis darbuotojų yra prastovose ar priverstinėse atostogose.

Darbuotojų atstovai susitikimo metu pabrėžė, kad nuotaikos pesimistinės, o žinia apie generalinio direktoriaus pasitraukimą iš užimamų pareigų nepridėjo optimizmo dėl gamybinės veiklos perspektyvų.

Darbuotojų atstovai išreiškė viltį, kad ateityje priimant sprendimus dėl gamybinės veiklos atnaujinimo neteks kentėti įmonei ir savo valstybei dirbantiems eiliniams jos darbuotojams, taip pat bus susikoncentruota į laikinajam administratoriui Finansų ministerijos suformuluotą užduotį – bendrovei taikomų tarptautinių sankcijų kontekste veikti taip, kad būtų užtikrinta ekonomiškai pagrįsta nauda įmonei, o sprendimai būtų ne tik teisėti ir pagrįsti, bet ir operatyviai priimami.

Atgal