Išrinktas programos „Ateities formulė“ nugalėtojas ir pretendentas į AB „Lifosa“ įsteigtą 1000...

Išrinktas programos „Ateities formulė“ nugalėtojas ir pretendentas į AB „Lifosa“ įsteigtą 1000 eurų stipendiją

Kėdainių krašto mokyklų abiturientams skirtas „Lifosos“ projektas „Ateities formulė“ pasiekė finišą – išrinktas projekto nugalėtojas. Teisę gauti šiemet pirmą kartą bendrovės įsteigtą stipendiją įgijo Kėdainių šviesiosios gimnazijos abiturientas Jonas Piepalius.

Geriausiai projekte „Ateities formulėje“ pasirodžiusiam (-ai) dvyliktokui (-ei) bus skiriama 1000 eurų metinė stipendija, jei jis ateinančiais mokslo metais įstos studijuoti chemijos krypties programos aukštojoje mokykloje.

Įvertinus kitų trijų programos antro etapo dalyvių žinių lygį ir pasirengimą, buvo nuspręsti skirti skatinamuosius prizus. Šie abiturientai įgijo teisę gauti 350 eurų vienkartines stipendijas, įstojus į Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto koordinuojamą studijų programą.

Konkurse galėjo dalyvauti gabiausi mokiniai

Programoje dalyvauti buvo kviečiami dvyliktos klasės moksleiviai iš šešių Kėdainių rajono gimnazijų. „Ateities formulėje“ dalyvauti norintys moksleiviai pateikė paraiškas ir motyvacinius laiškus, 11-os klasės pažymių išrašus ir laimėjimus įvairiuose chemijos konkursuose ar olimpiadose patvirtinančių dokumentų kopijas.

Dalyvauti spalio 23 d. surengtame antrame projekto etape buvo pakviesti keturi dviejų miesto gimnazijų moksleiviai. Tai Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos abiturientė Giedrūna Pavuolytė ir trys Kėdainių šviesiosios gimnazijos abiturientai – Justina Medekšaitė, Jonas Piepalius ir Jovaras Haimi. Šie jaunuoliai pademonstravo žinias ir gebėjimus atlikdami teorinį testą ir praktinį darbą.

„Labai džiaugiamės, kad į kvietimą dalyvauti programoje atsiliepė būtent tie kandidatai, kurie išties domisi chemijos mokslu. Dalyviai jau yra spėję įgyti praktinės patirties vasaros praktikos metu. Jie atstovavo savo mokykloms olimpiadose, dalyvavo tiksliniuose projektuose, kur galėjo įgyti daugiau mokslo žinių. Visi keturi projekto finalininkai labai motyvuoti ir kiekvienas buvo vertas nugalėti“, – sako AB „Lifosa“ personalo vadovė, programos „Ateities formulė“ vertinimo komisijos pirmininkė Asta Švobienė.

Užduotis rengė KTU mokslininkai

A. Švobienės vadovaujamą konkurso vertinimo komisiją sudarė Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanas profesorius Kęstutis Baltakys, „Lifosos“ kokybės kontrolės skyriaus vadovė Ina Grinienė, veiklos efektyvumo skyriaus vyr. specialistė Austėja Mikolaitienė ir inžinierius technologas Andrius Tunaitis.
Antras programos etapas neatsitiktinai vyko spalio 23 dieną, kuomet chemikai švenčia Molekulės arba Molio dieną. Renginio dieną programos dalyviai atliko teorinių žinių patikrinimo testą, o kiek vėliau bendrovės laboratorijoje atliko ir praktinį eksperimentą.

Laboratorinio darbo užduotis buvo nustatyti kiek CO2 ir fosforo rūgšties yra vieno litro populiaraus gaiviojo gėrimo sudėtyje. Teorijos ir praktinę užduotį bei vertinimo kriterijus parengė Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto sudaryta darbo grupė.

„Esame dėkingi Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto (CTF) dekanui ir mokslininkams už paramą ir bendradarbiavimą organizuojant šią programą. „Ateities formulė“ yra dar viena bendra iniciatyva, sustiprinanti mūsų ilgametę partnerystę. Neabejojame, kad pasitelkę universiteto ir bendrovės potencialą, galime reikšmingai prisidėti prie jaunosios kartos švietimo ir būsimųjų specialistų bei mokslininkų ugdymo“, – pažymi A. Švobienė.

Mažėja būsimų chemijos srities specialistų

„Lifosos“ atstovė atkreipia dėmesį į Lietuvoje vis labiau pastebimą nedžiuginančią tendenciją – mažėja mokinių, kurie renkasi studijuoti tokias disciplinas kaip chemija ar fizika. Tai buvo matyti ir vykdant programą „Ateities formulė“. Pasak A. Švobienės, bendraujant su rajono gimnazijų pedagogais išryškėjo, kad dalyje mokyklų chemijos dalyką renkasi pavieniai moksleiviai, o kai kur jau visą penkmetį nėra abiturientų, laikančių chemijos dalyko valstybinį brandos egzaminą.

„Nors pasirenkančių laikyti chemijos egzaminą skaičius šiek tiek kinta, šiemet jį rinkosi 1069 mokinai, pernai metais – 1263 abiturientai, tačiau norinčių studijuoti skaičius aiškiai mažėja. Dažna to priežastis – jaunas žmogus nežino darbo rinkos galimybių ir neįsivaizduoja karjeros perspektyvų. Šiuolaikinės įmonės, ieškodamos naujų komandos narių, didelį dėmesį skiria ne studijų programai, kurią baigė jaunas specialistas, bet studijų krypčių grupei – mokslo sričiai: technologijų mokslai, inžinerijos mokslai ir fiziniai mokslai,“ – teigia KTU CTF dekanas profesorius K. Baltakys.

Anot jo, itin svarbu, kad aukštosios mokyklos ir būsimi darbdaviai suprastų, kad turi dirbti kartu, šviesti jaunąją kartą, inicijuoti naujus projektus, pasakoti apie profesijos kelią ir naujas galimybes. Kad įvairios švietimo iniciatyvos labai reikalingos, pritaria ir mokytojai.

„Labai džiaugiuosi, kad atsirado tokia programa kaip „Ateities formulė“. Mums labai reikia palaikymo ir iniciatyvos, kad patrauktume moksleivius savo mokomu dalyku. Tiesa, manau, kad tikslinė grupė turėtų būti žemesnių klasių moksleiviai, kuriuos itin svarbu sudominti, kol jie dar nėra pasirinkę, kurias disciplinas mokysis paskutiniais mokslo metais. Dvyliktokai savo pasirinkimo pakeisti jau negali, todėl pritraukti daugiau norinčių studijuoti chemijos krypties studijas būna sudėtinga“,- aiškina Daiva Ivaškevičienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos chemijos mokytoja.

Savo ruožtu „Lifosos“ vadovai pažymi, kad patirtis, įgyta vykdant projektą „Ateities formulė“, bus itin naudinga planuojant tolesnes bendrovės iniciatyvas, skirtas vaikų ir jaunimo švietimui bei mokslui populiarinti.

„Vykdydami programą „Ateities formulė“ atsižvelgiame į gana opų šalies iššūkį – vis mažiau būsimųjų talentų pritraukiančias fizinių, inžinerinių ar technologijų mokslų krypčių studijas. Tai pilotinis projektas, kurio koncepcija ateityje gali dar kisti. Šiuo metu mūsų tikslas – išsiaiškinti, kaip kuo efektyviau galėtume paskatinti jaunus žmones rinktis tiksliuosius mokslus ir padėti švietimo įstaigoms jaunąją kartą kreipti šiuo nelengvu, tačiau itin perspektyviu, valstybei, jos mokslui, verslui ir pramonei svarbiu keliu“, - komentuoja AB „Lifosa“ personalo ir bendrųjų reikalų direktorius Juozas Baniota.

Jis pažymi, kad bendrovė visuomet skyrė ypatingą dėmesį vaikų švietimui. „Lifosa“ daugelį metų yra Lietuvos moksleivių lietuvių kalbos, chemijos, matematikos, rusų kalbos olimpiadų partnerė. 2019 m. įmonė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) ir Kėdainių šviesiąja gimnazija. Sutartimi šalys įsipareigojo stiprinti švietimo, mokslo ir pramonės partnerystę, telkti pastangas mokinių ir studentų susidomėjimui gamtos mokslais ir technologijomis didinti, bendradarbiauti ugdant būsimuosius specialistus.

Atgal