NP(S)+B+Zn

Kompleksinės mineralinės trąšos su mikroelementais (cinku ir boru)

Tai koncentruotos, granuliuotos kompleksinės mineralinės trąšos, turinčios skirtingą azoto (N), bendrų fosfatų (P2O5), sulfatinės ir elementinės sieros (S), bei maistingųjų mikroelementų masės dalį.

Gaminama produkcija yra tinkama naudoti visų gėlių, sodo, daržo ir lauko kultūrų tręšimui.

Per metus galime pagaminome 312 tūkst. tonų šių trąšų.

Kokybės rodikliai

Rodiklių pavadinimas

Norma

NP(S)+B+Zn/12:40(10)+0,3+1

Azoto (N) masės dalis, %

12

Bendrų fosfatų (P2O5) masės dalis, %

40

Vandens masės dalis, %, ne daugiau kaip

1,8

Granulometrinė sudėtis

Granulių masės dalys:

nuo 2 mm iki 5 mm, %, ne mažiau kaip

95

Statinis granulių atsparumas, MPa (kgf/cm2), ne mažesnis kaip

5,0 (50)

Bendra sieros (S) masės dalis , %

10

Sulfatinės (S) masės dalis, %

5

Elementinės (S) masės dalis, %

5

Cinko (Zn) deklaruojamas kiekis, %

1

Boro (B) deklaruojamas kiekis, %

 

0,3

Maistinių medžiagų, antrinių maistinių medžiagų, mikroelementų leistino nuokrypio neigiamos vertės

(masės procentinės dalies absoliučioji vertė)

 

Azoto (N), %, ne daugiau kaip 1,1
Fosfatų (P2O5), %, ne daugiau kaip 1,1
Suminis neigiamas deklaruojamos vertės nuokrypis, %, ne daugiau kaip 1,5
Bendros sieros (S), % 0,36
Cinko (Zn), % 0,2