Monoamonio fosfatas (MAP 12:52)

DAP

 

 

Monoamonio fosfatas (MAP 12:52) – granuliuotos, koncentruotos azoto-fosforo trąšos su siera.

Monoamonio fosfatas naudojamas visiems žemės ūkio augalams, visų tipų dirvožemiams.  Produktas naudojamas pavasarį arba rudenį dirvos įdirbimo laikotarpiu, taip pat papildomam tręšimui vegetacijos metu.

Monoamonio fosfato (12:52) kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas

 

Norma

N:P (S)/12:52 (1,5)

Azoto (N) masės dalis, %

12

Bendrų fosfatų (P2O5) masės dalis, %

52

Sieros (S) masės dalis , %

1,5
Vandens masės dalis, %, ne daugiau kaip 1,8
Granulometrinė sudėtis
       Granulių masės dalys:
       nuo 2 mm iki 5 mm, %, ne mažiau kaip

95

Statinis granulių atsparumas, MPa (kgf/cm2), ne mažesnis kaip 3,0 (30)