MAP pašarinė žaliava

Monoamonio fosfatas naudojamas kaip pašarinė žaliava naminių gyvulių, žuvų raciono papildymui makroelementu fosforu, ypatingai svarbiu susidarant kauliniam audiniui, jo patvarumui, bei gyvulių energijos, baltymų apykaitos, reprodukcijos, nervinės, imuninės sistemų stiprinimui. Yra labai lengvai virškinama ir saugi pašarinė medžiaga visoms gyvūnų rūšims, įskaitant akvakultūrą.

 

Monoamonio fosfato (MAP pašarinės žaliavos) kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Norma

Azoto (N) masės dalis, %

12

Bendro fosforo (P), masės dalis, %

26,6

Bendrų fosfatų, perskaičiuotų į P2O5 masės dalis, %

61

Vandens masės dalis, %, ne daugiau kaip

0,2

Netirpių vandenyje medžiagų masės dalis , %, ne daugiau kaip

0,1

Fluoro (F) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip

2000

Arseno (As) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip           

10

Švino (Pb) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip

15

Kadmio (Cd) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip

10

Gyvsidabrio (Hg) masės dalis, mg/kg, ne daugiau kaip

0,1

Metalo magnetinės priemaišos, mg/kg   

Neturi būti

Dioksinai (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDDs) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDFs) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, angl. WHO) toksiškumo ekvivalentais, taikant WHO-TEF (toksinio ekvivalentiškumo koeficientai, 2005 m.):

  • Didžiausia leidžiamoji koncentracija, ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
  • Lygis, kurį pasiekus imamasi veiksmų, ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

0,75

0,5

Dioksinų ir dioksinų tipo PCB suma (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDDs), polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDFs) ir polichlorintųjų bifenilų (PCBs) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, angl.WHO) toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO toksinio ekvivalentiškumo koeficientus (WHO-TEF), 2005 m.):

  • Didžiausia leidžiamoji koncentracija,  ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg

 

 

 

1,0

Dioksinų tipo PCB (polichlorintųjų bifenilų (PCBs) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, angl.WHO) toksiškumo ekvivalentais, taikant PSO toksinio ekvivalentiškumo koeficientus, 2005 m.):

  • Lygis, kurį pasiekus imamasi veiksmų,  ng WHO-PCB-TEQ/kg

 

 

0,35

Ne dioksinų tipo PCBs (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 ir PCB 180 (ICES – 6) suma, didžiausia leidžiamoji koncentracija, μg/kg (ppb)

 

10

Sukauptas didžiausias radioaktyvumo lygis pagal cezį -134 ir -137, Bq/kg, ne daugiau kaip:

  • pašare, skirtam galvijams ir arkliams
  • pašare, skirtam kiaulėms
  • pašare, skirtam naminiams paukščiams
  • pašare, skirtam žuvims (išskyrus dekoratyvines)

 

100

80

160

40

SertifikatasPeržiūrėti

Pašarų saugos politikaPeržiūrėti