Diamonio fosfatas (DAP)

DAP

 

 

Pagrindinė AB „Lifosa“ produkcija yra azoto-fosforo trąšos, diamonio fosfatas (DAP).

Azotas – būtinas elementas augalams vystytis ir augti, o fosforas itin svarbus energijos ir maisto medžiagų apykaitos, ląstelių dalijimosi ir dauginimosi procesuose. Pakankamai šiais elementais aprūpinami augalai yra mūsų deguonies ir maisto šaltinis.

Subalansuotos ir chemiškai neutralios, sunkiųjų metalų neturinčios, gerai vandenyje tirpstančios diamonio fosfato trąšos naudojamos visų tipų dirvoms, lauko, sodo, daržo ir gėlynų kultūroms tręšti. Tręšti galima perkasant ar ruošiant dirvą sėjai, sėjos, sodinimo metu ir papildomam tręšimui.

Per metus pagaminome 936 tūkst. tonų diamonio fosfato.

Diamonio fosfato kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Norma

N:P (S)/18:46 (2,5)

Azoto (N) masės dalis, %

18

Bendrų fosfatų (P2O5) masės dalis, %

46

Vandens masės dalis, %, ne daugiau kaip

1,8

Granulometrinė sudėtis
       Granulių masės dalys:
       nuo 2 mm iki 5 mm, %, ne mažiau kaip95

Statinis granulių atsparumas, MPa (kgf/cm2), ne mažesnis kaip

3,0 (30)

Sieros (S) masės dalis , %

 

2,5

Maistinių medžiagų leistino nuokrypio neigiamos vertės
(masės procentinės dalies absoliučioji vertė)

 

Azoto (N), %, ne daugiau kaip

1,1

Fosfatų (P2O5), %, ne daugiau kaip

1,1

Suminis neigiamas deklaruojamos vertės nuokrypis, %, ne daugiau kaip

1,5

Sieros (S), %

0,36