Šilumos gamybos kainos

VKEKK nustatytos šilumos gamybos kainos

 Šilumos kaina, be PVM

 

 Šilumos gamybos kainos dedamosios

 

 

Vienanarė

Pastovi

Kintama

 

1,71 euro ct/kWh

1,53 euro ct/kWh

0,18 euro ct/kWh

Vienanarė šilumos gamybos kaina su PVM

2,07 euro ct/kWh