Licencijuojamos veiklos ataskaitos

Verslo vienetų ir paslaugų ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vienetParsisiųstio ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaitas. Elektros energijos skirstymas 0,4 kV tinklais, EUR

Verslo vienetų ir paslaugų ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vieneto ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaitas. Elektros energijos skirstymas 10 kV tinklais, EParsisiųstiUR

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (elektra)Parsisiųsti

Elektros energetikos Parsisiųstisuteiktų paslaugų (produktų) ataskaita

Elektros energetikos pajamų ir sąnaudų ataskaitaParsisiųsti

Licencijuojamos veiklos ataskaita už 2018 (šiluma).pdf Peržiūrėti

Licencijuojamos veiklos ataskaita už 2018.pdf Peržiūrėti

Ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita 2018 Parsisiųsti

Metinė atskaitomybė pagal šilumos kainų nustatymo metodiką - Bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita 2018 Parsisiųsti

Metinė atskaitomybė pagal šilumos kainų nustatymo metodiką - Būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita 2018 Parsisiųsti

Metinė atskaitomybė pagal šilumos kainų nustatymo metodiką - Netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita 2018 Parsisiųsti

Metinė atskaitomybė pagal šilumos kainų nustatymo metodiką - Sąnaudų paskirstymo ataskaita 2018 Parsisiųsti

Metinė atskaitomybė pagal šilumos kainų nustatymo metodiką - Tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita 2018 Parsisiųsti

Nešiklių sąrašas 2018 Parsisiųsti

Netiesioginių sanaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita 2018 Parsisiųsti

Suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita 2018 Parsisiųsti

Veikloje patirtų sanaudų grupių ir kategorijų (didžiosios knygos) ataskaita Parsisiųsti

VKEKK patvirtinimas 2019.05.06 Peržiūrėti