Licencijuojamos veiklos ataskaitos

Verslo vienetų ir paslaugų ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vienetParsisiųstio ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaitas. Elektros energijos skirstymas 0,4 kV tinklais, EUR

Verslo vienetų ir paslaugų ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vieneto ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaitas. Elektros energijos skirstymas 10 kV tinklais, EParsisiųstiUR

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (elektra)Parsisiųsti

Elektros energetikos Parsisiųstisuteiktų paslaugų (produktų) ataskaita

Elektros energetikos pajamų ir sąnaudų ataskaitaParsisiųsti

Metinis šilumos energijos ataskaitų rinkinys
Parsisiųsti

Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimasPeržiūrėti

Reguliavimo apskaitos sistemos aprasasPeržiūrėti

RVA patikros ataskaitaPeržiūrėti