Išmokos valdymo organų nariams

AB „Lifosa“ valdymo organų nariams per 2021 m. buvo  priskaityta  485 598,54 eurų nustatyto darbo užmokesčio ir kitų su valdymo organų narių funkcijomis susijusių išmokų (priedų, priemokų, premijų prie darbo užmokesčio ir kita).

AB „Lifosa“ valdymo organų nariams per 2021 m. tantjemos išmokėtos nebuvo.