Išmokos valdymo organų nariams

AB „Lifosa“ valdymo organų nariams per 2022 m. buvo  priskaityta  254 720,20  eurų nustatyto darbo užmokesčio ir kitų su valdymo organų narių funkcijomis susijusių išmokų (priedų, priemokų, premijų prie darbo užmokesčio ir kita).

AB „Lifosa“ valdymo organų nariams per 2022 m. tantjemos išmokėtos nebuvo.