Išmokos valdymo organų nariams

AB „Lifosa“ valdymo organų nariams per 2019 m. buvo  priskaityta  772.516,96  eurų nustatyto darbo užmokesčio ir kitų su valdymo organų narių funkcijomis susijusių išmokų (priedų, priemokų, premijų prie darbo užmokesčio ir kita).

AB „Lifosa“ valdymo organų nariams per 2019 m. tantjemos išmokėtos nebuvo.