Gamybos rodikliai

 

 

 

 

Gamybos rodikliai

Rodiklis

Mato vnt.

2015 m. 

2016 m. 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Patiekta šilumos energijos į tinklus

tūkst. MWh

97,7

106,6

100,5

103,9

95,8

87,5

Elektros energijos gamyba

tūkst. MWh

264,2

269,7

250,2

231,7

223,0 206,6

Duomenys apie šilumos gamybos sąnaudas už 2020 metus

 Eil. Nr.

 Rodikliai

 Mato vnt.

Gamyba

 1.

 Šiluma, patiekta į tinklą

tūkst. MWh

87,5

 1.1.

 Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose

 tūkst. MWh

87,5

 1.2.

 Pirkta šilumos

 tūkst. MWh

0,0

 2.

 Parduota šiluma

 tūkst. MWh

87,5

 3.

 Iš viso sąnaudų:

 tūkst. Eur

1601,3

 3.1.

 Kintamos sąnaudos

 tūkst. Eur

292,4

 3.1.1.

 Kuro sąnaudos energijai gaminti

 tūkst. Eur

0,0

 3.1.2.

 Elektros energijos technologijai įsigijimo sąnaudos

 tūkst. Eur

271,8

 3.1.3.

 Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

 tūkst. Eur

20,6

 3.1.4

 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

 tūkst. Eur

0,0

 3.2.

 Pastoviosios sąnaudos:

 tūkst. Eur

1309,0

 3.2.1.

 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

 tūkst. Eur

651,7

 3.2.2.

 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

 tūkst. Eur

299,3

 3.2.3.

 Personalo sąnaudos

 tūkst. Eur

332,6

 3.2.4.

 Mokesčių sąnaudos

 tūkst. Eur

25,4

 3.2.5.

 Finansinės sąnaudos

 tūkst. Eur

0,0

 3.2.6.

 Administracinės sąnaudos

 tūkst. Eur

0,0

 3.2.7.

 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

 tūkst. Eur

0,0

 3.2.8.

 Kitos paskirstomos sąnaudos

 tūkst. Eur

0,0

 4.

 Šilumos savikaina

 ct/kWh

1,8