Gamybos rodikliai

 

 

 

 

Gamybos rodikliai

Rodiklis

Mato vnt.

2014 m. 

2015 m. 

2016 m. 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Patiekta šilumos energijos į tinklus

tūkst. MWh

100,8

97,9

106,6

100,5

103,9

95,8

Elektros energijos gamyba

tūkst. MWh

243,3

264,2

269,7

250,2

231,7

223

Duomenys apie šilumos gamybos sąnaudas už 2018 metus

 Eil. Nr.

 Rodikliai

 Mato vnt.

Gamyba

 1.

 Šiluma, patiekta į tinklą

 tūkst. MWh

103,9

 1.1.

 Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose

 tūkst. MWh

103,9

 1.2.

 Pirkta šilumos

 tūkst. MWh

0,0

 2.

 Parduota šiluma

 tūkst. MWh

103,9

 3.

 Iš viso sąnaudų:

 tūkst. Eur

2423,2

 3.1.

 Kintamos sąnaudos

 tūkst. Eur

811,1

 3.1.1.

 Kuro sąnaudos energijai gaminti

 tūkst. Eur

0,0

 3.1.2.

 Elektros energijos technologijai įsigijimo sąnaudos

 tūkst. Eur

788,9

 3.1.3.

 Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

 tūkst. Eur

22,2

 3.1.4

 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

 tūkst. Eur

0,0

 3.2.

 Pastoviosios sąnaudos:

 tūkst. Eur

1612,0

 3.2.1.

 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

 tūkst. Eur

656,3

 3.2.2.

 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

 tūkst. Eur

418,5

 3.2.3.

 Personalo sąnaudos

 tūkst. Eur

439,3

 3.2.4.

 Mokesčių sąnaudos

 tūkst. Eur

87,8

 3.2.5.

 Finansinės sąnaudos

 tūkst. Eur

0,3

 3.2.6.

 Administracinės sąnaudos

 tūkst. Eur

5,9

 3.2.7.

 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

 tūkst. Eur

1,1

 3.2.8.

 Kitos paskirstomos sąnaudos

 tūkst. Eur

2,9

 4.

 Šilumos savikaina

 ct/kWh

2,3