Elektros ir šilumos energija

Nuo 2000 m. sieros rūgšties gamybos metu išsiskiriančią technologinę šilumą AB „Lifosa“ naudoja bendrovės ir Kėdainių miesto objektų šildymui. Naudojant specialaus plieno vamzdinius šilumokaičius sieros rūgšties šiluma vanduo pašildomas iki 90° C ir tiekiamas į Kėdainių miesto katilinę gyvenamųjų namų apšildymui.

2007 m. bendrovėje įdiegus sistemą HRS (Heat Recovery System), panaudojant atliekinius šilumos šaltinius,

Pagaminama apie 250 mln. kWh elektros energijos,

iš kurių apie 50 mln. kWh tiekiama į šalies elektros energijos tinklą. Miestui tiekiama apie 100 tūkst. MWh šilumos.

Tokiam energijos kiekiui pagaminti Lietuvos elektrinėse ir katilinėse reikėtų sudeginti per 70 mln. kubinių metrų gamtinių dujų.

Dėl to į atmosferą būtų išmetama 150 tūkst. tonų šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio.