Elektros energijos tarifai

VKEKK patvirtinti elektros energijos tarifai

0,4kV tinkle 12,71 Eur/kWh su PVM; 10kV 9,68 Eur/kWh su PVM.(tokie pat, kai 2019m.)

Vartotojai

Elektros energijos tarifai
be PVM

Elektros energijos tarifas
su PVM

 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2019 m.

2020 m.

Prijungti prie žemos įtampos
(0,4 kV) tinklų

10,5 euro ct/kWh

10,5 euro ct/kWh

10,5 euro ct/kWh

12,71 euro ct/kW

12,71 euro ct/kW

Prijungti prie vidutinės įtampos
(10 kV) tinklų

8,0 euro ct/kWh

8,0 euro ct/kWh

8,0 euro
ct/kW

9,68 euro ct/kW

9,68 euro ct/kW