Pradžia  /  Visuomenė ir mes

Visuomenė ir mes

Penkis dešimtmečius jau suskaičiavusios gamyklos vadovai, minėdami nuveiktus darbus ir numatytas gaires ateičiai, pabrėžia du dalykus: teigiamą įmonės įtaką Kėdainių kraštui ir pagarbą bei puikias darbo sąlygas bendrovės darbuotojams.

Būdama stambiausia pramonės įmone Kėdainių rajone, plėtodama gamybos augimą, AB „Lifosa" kartu su kitomis įmonėmis padėjo gimtajam miestui suformuoti dabartinį gražaus ir jaukaus miesto įvaizdį. Bendradarbiavimas su rajono savivaldybe įteisintas 2005 - 2009 metais pasirašytais socialinės - ekonominės partnerystės susitarimais, kuriuose bendrovė ir ją valdanti kompanija prisiėmė konkrečius įsipareigojimus: modernizuoti gamybą, išlaikyti aukštą ekonominį potencialą, įgyvendinti aplinkosaugines programas, teikti paramą rajono savivaldybės ir jos įstaigų įgyvendinamiems projektams: sveikatos apsaugai, vaikų ir jaunimo sporto klubams, regiono plėtros programoms. Nuo 2010 metų susitarimas nėra pasirašomas, tačiau parama Kėdainių rajono savivaldybės įgyvendinamiems projektams, bei bendradarbiavimas su kėdainiečiais išliko toks pat glaudus ir finansiškai naudingas Kėdainių rajonui.

AB „Lifosa" vadovai įsitikinę, kad įmonės sėkmę lemia ne tik palankios sąlygos pasaulinėje trąšų rinkoje, naujausios technologijos ar kiti akivaizdūs įmonės veiklos vertinimo rodikliai. Šiandien galima vienareikšmiškai tvirtinti, kad įmonės sėkmės, puikių finansinių rezultatų ir kokybės garantas - motyvuoti darbuotojai. Vadovai teigia, kad įmonėje vykdoma personalo politika - parodyti darbuotojams kokie jie mums yra svarbūs. Posakį „Žengti koja kojon su laiku", vadovai linkę perfrazuoti: darbuotojo, kaip asmenybės, vertinimas, žmogiškųjų išteklių valdymo sistema visada turi būti vienu žingsniu priekyje. Tik gerinant mikroklimatą, suteikiant optimalias galimybes materialiai ir dvasinei žmogaus saviraiškai, įmonė lemia savo, kaip verslo subjekto, plėtrą ir ilgaamžiškumą.

Per pusę amžiaus įgyta patirtis, nuolatinė atsakomybė prieš gamtą, žmogų ir bendruomenę, „Lifosai" suteikė garbę tapti Socialiai atsakinga įmone.

2017.01.30 patvirtinta AB „Lifosa“ INTERESŲ KONFLIKTO POLITIKA, kurioje nurodoma, kad Bendrovė vykdo savo veiklą užtikrindama, kad jos darbuotojai veiktų Bendrovės geriausiais Interesais, vengdami vykdyti bet kokią veiklą, kuri galėtų trukdyti jiems laikytis savo įsipareigojimų ar atsakomybės prieš Bendrovę. Darbuotojai privalo saugoti Bendrovės teisėtus Interesus, tinkamai vykdydami savo profesinius, sutartinius ar įstatymų nustatytus įsipareigojimus ir laikydamiesi profesinės, sutartinės ar įstatymų nustatytos atsakomybės.

Interesų konflikto politika. Nuoroda.

Į viršų