Pradžia  /  Visuomenė ir mes  /  Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Nuo 2005 metų bendrovė yra aktyvi Socialiai atsakingo verslo asociacijų narė. Tokį kelią pasirinkome sąmoningai - esame pasirengę deklaruoti Lietuvai bei pasauliui, jog AB „Lifosa" gerbia ir saugo žmogaus teises, darbuotojus laiko lygiateisiais partneriais, prisideda prie aplinkos apsaugos, nesitaiksto su korupcijos apraiškomis.
Mums rūpi geri verslo rezultatai, stabili gamyba, tačiau neliekame nuošaly nuo socialinių šalies ir krašto reikalų.

AB „Lifosa", kaip aktyvi Kėdainių krašto bendruomenės narė, dalyvauja rajono visuomeniniame gyvenime, remia savivaldybės įgyvendinamas regioninės plėtros programas. Bendradarbiaudama su rajono savivaldybe, bendrovė ir ją valdanti kompanija prisiima konkrečius įsipareigojimus modernizuoti gamybą, išlaikyti aukštą ekonominį potencialą, įgyvendinti aplinkosaugines programas, teikti paramą rajono savivaldybės ir jos įstaigų įgyvendinamiems projektams. Aktyvi bendrovės pozicija, glaudus bendradarbiavimas su bendruomenėmis, įvertintas Nacionalinio Atsakingo verslo apdovanojimų metu. „Lifosa" pripažinta „Metų bendruomeniškiausia įmone - 2010"

Visose srityse griežtai laikomės Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų, o daugeliu atveju - santykiuose su darbuotojais, su bendruomene, aplinkos apsaugos srityje - mūsų įsipareigojimai viršija įstatymų reikalavimus. Pagrindinės gamybinės veiklos efektyvumas sudaro sąlygas peržengti minimalių reikalavimų rėmus ir leidžia įgyvendinti įmonės socialinės atsakomybės principus.
Socialinė atsakomybė formuoja aukštus reikalavimus, atliepiančius visuomenės lūkesčius bendrovės laisvanoriškai prisiimamiems įsipareigojimams:

  • visuomenei - teikiant kokybišką produkciją ir paslaugas, taip pat besąlygiškai laikantis mokestinių, darbo, aplinkosaugos įstatymų reikalavimų;
  • personalui - per investicijas į žmogiškuosius išteklius;
  • valstybės ir savivaldos institucijoms - įgyvendinant socialinio - ekonominio bendradarbiavimo susitarimus;
  • vietos bendruomenei - teikiant tikslinę paramą.

AB „Lifosa" orientuojasi į ilgalaikę perspektyvą, tai ir lemia naujus technologinius sprendimus, santykius su darbuotojais bei bendruomene. Esame įsitikinę, kad pasirinktosios strategijos įgyvendinimas suteiks galimybę išlaikyti ekonominį augimą, pagrįstą verslo skaidrumo, aplinkos apsaugos ir socialinės partnerystės principais. Santykiai su vadžios institucijomis ir vietos bendruomene tobulinami, remiantis atsakomybės prieš visuomenę suvokimu ir grindžiami subalansuotos plėtros principais, deklaruojamais Jungtinių Tautų Pasauliniame susitarime.

Jonas Dastikas,

AB „Lifosa" generalinis direktorius

Į viršų