Pradžia  /  Apie įmonę  /  Mokymai

Mokymai

Akcinei bendrovei „Lifosa" išduota licencija, suteikianti teisę  mokyti  pagal 41 formaliojo profesinio mokymo programą.  Taip pat  suteikta akreditacija vertinti asmens įgytas kompetencijas, profesinei kvalifikacijai įgyti.

PROFESINIS MOKYMAS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1708 AB „LIFOSA" išduota licencija Nr. 003363 (mokymas pagal  formaliojo profesinio mokymo programas). Ministro įsakymu patvirtintas programų sąrašas, kurias vykdyti suteikta teisė AB „LIFOSA".

Programų sąrašas: nuoroda

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-827 ir 2013 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-911  AB „LIFOSA" suteikta akreditacija vertinti asmens įgytas kompetencijas pagal šias profesines kvalifikacijas:

Kvalifikacijų sąrašas: nuoroda

Kompetencijų vertinimo teorinės dalies klausimynai: nuoroda

Į viršų