Pradžia  /  Apie įmonę  /  Kokybės politika

Kokybės politika

2003 metų birželį AB „LIFOSA" buvo įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2000 standarto reikalavimus. 2015 metais ši sistema jau penktą kartą persertifikuota. Sertifikatas liudija, kad įmonės veikla kokybės srityje atitinka tarptautinių standartų reikalavimus. Modernizuojant AB „LIFOSA" gamybą, siekiama iš anksto nustatyti galimus nesklandumus. Bendrovėje niekada nebus daroma technologijos pakeitimų, dėl kurių galėtų pablogėti produkto kokybė.

KOKYBĖS POLITIKA
Misija: Atsakingai dirbti, lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius bei visų suinteresuotų šalių reikalavimus, būti patikimu partneriu ir didžiuotis savo bendrove.
Vizija:
Tobulinant įmonės procesus gaminti kokybiškus, ekologiškai švarius produktus.

AB „LIFOSA" VADOVYBĖ, demonstruodama lyderystę, planuodama ir įgyvendinama veiksmus dėl rizikų ir galimybių, siekdama tenkinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, užtikrinti stabilų ir pelningą įmonės darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą bei teigiamai įtakoti Lietuvos Respublikos ir Kėdainių rajono infrastruktūrą, PRISIIMA ĮSIPAREIGOJIMĄ UŽ ŠIUOS TIKSLUS:

  1. Gerinti vadybos sistemą, siekiant veiksmų dėl rizikų ir galimybių įgyvendinimo, jos tinkamumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo.
  2. Lanksčiai reaguoti į kiekvieno kliento reikalavimus ir lūkesčius, nuolat gerinti gaminamos produkcijos kokybę, siekti išlikti konkurentabilia įmone pasaulio rinkoje.
  3. Tenkinti darbuotojų lūkesčius ir poreikius bei kitų suinteresuotų šalių reikalavimus, gerinti įmonės įvaizdį visuomenėje ir įmonėje.
  4. Tobulinant procesų technologijas, vidinį komunikavimą ir bendradarbiavimą, siekti sklandaus, stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo.
  5. Užtikrinant nuolatinio tobulinimosi galimybę, kelti darbuotojų kompetenciją.

DEPARTAMENTŲ VADOVAI ĮSIPAREIGOJA numatyti konkrečius uždavinius, atitinkančius bendrovės kokybės vadybos programą ir siekti šių uždavinių įgyvendinimo.

DARBUOTOJAI stengiasi, kad jų veikla atitiktų bendrovės kokybės politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo.

BENDROVĖS VADOVYBĖ laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais kokybės politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, kviečia visus darbuotojus sutelkti pajėgas šių tikslų vykdymui.

Generalinis direktorius

Jonas Dastikas

Į viršų