Pradžia  /  Apie įmonę  /  Darbuotojų sauga ir sveikata

Darbuotojų sauga ir sveikata

 

Ypatingą dėmesį skiriame

darbuotojų saugai ir sveikatai

Ji reguliariai tikrinama, darbuotojai dalyvauja saugos mokymuose ir pratybose. Vykdoma nuolatinė darbo sąlygų stebėsena, analizuojami įvairūs darbo aplinkos veiksniai, o darbuotojai naudojasi tik aukščiausios kokybės darbo priemonėmis. Įmonės lėšomis darbuotojai draudžiami sveikatos ir gyvybės draudimu.

Darbų sauga „Lifosoje" - kur kas daugiau nei instrukcijos, taisyklės ir reikalavimai. Rūpinimasis sauga yra mūsų kasdienės veiklos dalis, kuri nuolat primenama. Pavyzdžiui, kiekvieną rytą, su komanda aptardami planuojamus darbus, pabrėžiame, kad visų pirma svarbu dirbti saugiai.

 

 DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Misija: Saugaus elgesio kultūros plėtra

Devizas: Sąmoningas požiūris į saugų darbą

AB „Lifosa" vienas iš svarbiausių tikslų yra darbuotojų sauga ir sveikata.

Siekdama nuolat gerinti darbuotojų saugą bei sveikatą, bendrovės vadovybė įsipareigoja:

  1. Tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.
  2. Užtikrinti teisinių reikalavimų vykdymą.
  3. Gerinti dirbančiųjų darbo sąlygas.
  4. Mokyti darbuotojus saugių darbo metodų.
  5. Vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos monitoringą.
  6. Vykdyti darbuotojų, rangovų bei tiekėjų nelaimingų atsitikimų rizikos prevenciją.
  7. Bendradarbiauti su darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančiomis institucijomis.
  8. Skirti reikiamus išteklius šios politikos įgyvendinimui.

Bendrovės vadovybė laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą reikiamais ištekliais tikslams pasiekti ir kviečia visus darbuotojus dirbti saugiai.

AB "LIFOSA" darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša, su ja gali susipažinti visi suinteresuoti asmenys.

Generalinis direktorius

Jonas Dastikas

Į viršų