Pradžia  /  Visuomenė ir mes  /  Bendruomeninė veikla

Bendruomeninė veikla

AB „Lifosa" personalo politika - įvertinti kiekvieno darbuotojo indėlį į sėkmingą bendrovės veiklą ir skatinti kolektyvo visuomeninį aktyvumą. Sudarydama sąlygas darbuotojams tobulėti, siekti užsibrėžtų tikslų, bendrovės vadovybė remia įvairių klubų veiklą. Daug dėmesio skiriama jauniesiems specialistams, nepaliekami nuošalyje buvę gamyklos darbuotojai. Globojamos ir visuomeninės organizacijos, kurioms vadovauja bendrovės darbuotojai.

Jaunųjų specialistų klubas

2005 metais Jaunųjų specialistų iniciatyvinė grupė įkūrė AB „Lifosa" Jaunųjų Specialistų Klubą. Jo nariai - iniciatyvūs, aktyvūs ir nebijantys iššūkių specialistai iki 35 metų amžiaus. Visi jaunųjų specialistų klubo nariai turi aukštąjį išsilavinimą.

Klubo įsikūrimo tikslai: skatinti jaunųjų specialistų socialinę ir profesinę integraciją, supažindinti su AB „Lifosa" politika, strategija, darbo kultūros reikalavimais.

Jaunų ir aktyvių žmonių klubas užsiima visuomenine veikla, tobulina savo kvalifikaciją.

Kiekvienais metais gegužės mėnesį Jaunieji specialistai organizuoja mokslinę - techninę konferenciją. Jos metu jaunieji specialistai pristato bendrovės vadovybei, padalinių vadovams inovacinius pasiūlymus. Geriausių darbų autoriams įteikiami piniginiai prizai. O racionaliausi pasiūlymai diegiami bendrovėje.

Kiekvienais metais jaunųjų specialistų klubas organizuoja išvykas, bendradarbiauja su kitų įmonių jaunaisiais specialistai, vyksta stažuotis į kompanijos „EuroChem" įmones.

Jaunieji specialistai užsiima savanoriška veikla: jau tradicija tapo organizuoti pavasario talkas Molėtuose, kur įsikūrę AB „Lifosa" poilsio namai „Baltis". 2013 m. jaunieji specialistai suorganizavo viktoriną „Protų mūšis", kurioje dalyvavo apie 200 bendrovės darbuotojų, atstovavusių 13 skirtingų komandų.

Nemažas klubo indėlis ir į tradicinių bendrovės švenčių ir renginių: Chemikos dienos, Tarpcechinės spartakiados organizavimą.

Veteranų klubas „Lifosietis"

2006 metų gruodį įsikūręs veteranų klubas vienija apie 130 narių. Klubo nariais gali tapti visi „Lifosos" (buvusios Chemijos gamyklos) darbuotojai, kurių darbo stažas bendrovėje ne mažesnis kaip 25 metai. Klubo veiklą finansuoja AB „Lifosa".

Veteranų veikla - susitikimai, vakaronės, ekskursijos, išvykos į teatrus, koncertus. Per metus buvę gamyklos darbuotojai aplanko ne mažiau kaip penkias gražiausias Lietuvos vietoves, dalyvauja keliuose kultūriniuose renginiuose. Kartą per metus organizuoja išvykas į svečias šalis. Veteranai lankėsi Lenkijoje, Čekijoje, Austrijoje.

„Lifosietis" bendrauja ir su kitais Kėdainių rajono senjorų klubais: kartu dalyvauja šventėse, organizuoja vakarones.

Jau tradicija tapo Kalėdinis renginys, į kurį susirenka visi veteranų klubo nariai. Dar viena graži tradicija - kas mėnesį organizuojama popietė, kurios metu sveikinami jubiliatai. Rašomas klubo metraštis.

Klubo veiklą organizuoja septynių narių valdyba, vadovaujama klubo pirmininko.

Sportinės žūklės klubas „Lifosos" meškeriotojai

Kėdainių rajono sportinės žūklės klubas įkurtas 1996 metais, nuo 2000 metų klubas vadinasi „Lifosos meškeriotojai". Klubo įkūrėjas - Nepriklausomybės akto signataras Povilas Aksomaitis. Klubo tikslas - bendrovę, rajoną ir šalį garsinantys sportiniai pasiekimai šalies ir tarptautinėse arenose. Siekiama populiarinti sportinę žūklę, kaip įvairaus amžiaus bei profesijų žmonių aktyvaus poilsio, sveikatingumo, fizinio išsivystymo, bendravimo bei užimtumo formą.

Dauguma klubo narių yra AB „Lifosa" darbuotojai. „Lifosos meškeriotojai" - daugkartinis Lietuvos čempionas, Pasaulio meškeriojimo klubų čempionato dalyvis. Klubo sportininkai kiekvienais metais iškovoja teisę dalyvauti Lietuvos meškeriojimo plūdine meškere ir poledinės žūklės rinktinėse. Visi „Lifosos meškeriotojų" klubo nariai yra aktyvūs gamtosauginių projektų organizatoriai ir dalyviai.

Automobilių sporto techninis klubas „Auto Fostra"

1996 metais AB „Lifosa" darbuotojo Arvydo Galinio iniciatyva įkurtas automobilių sporto techninis klubas „Auto-Fostra" gali didžiuotis varžybų gausa. Nuo pat įkūrimo iki 2004 metų klubo sportininkai dalyvavo Lietuvos ir Baltijos šalių automobilių kroso čempionatuose. Šiuose čempionatuose „Auto - Fostros" sportininkai tapo prizininkais 1999 - 2001 ir 2003 metais bagi klasėje.

2004 metais klubo prioritetai pasikeitė: pradėta lenktyniauti kėbuliniu automobiliu OPEL ASTRA. Dalyvauta Lietuvos automobilių rali - kroso, Baltijos šalių, Šiaurės šalių NEZ rali - kroso čempionatuose, kitose varžybose užsienyje. 2005 - 2009 metais šiose varžybose užimdavo 1 - 2 vietas.

2010 metais klubas įsigijo automobilį FORD focus 4x4 ,3500 kub cm, (klasė DIV-1), ir tais pačiais metais NEZ čempionate užėmė 4 vietą.

Į viršų