Pradžia  /  Energetinė veikla  /  Gamybos rodikliai

Gamybos rodikliai

Gamybos rodikliai

Rodiklis
 Mato vnt.2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m. 2017 m.
 Patiekta šilumos energijos į tinklus tūkst. MWh  97,9100,897,7106,6100,5
 Elektros energijos gamyba tūkst. MWh237,5
243,3
264,2
269,7
250,2


Duomenys apie šilumos gamybos sąnaudas už 2017 metus

 Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Gamyba
 1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 100,5
 1.1. Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose tūkst. MWh 100,5
 1.2. Pirkta šilumos tūkst. MWh 0,0
 2. Parduota šiluma tūkst. MWh 100,5
 3. Iš viso sąnaudų:
 tūkst. Eur
2773,5
 3.1. Kintamos sąnaudos tūkst. Eur
1221,3
 3.1.1. Kuro sąnaudos energijai gaminti
 tūkst. Eur
0,0
 3.1.2. Elektros energijos technologijai įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
1202,0
 3.1.3. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
19,3
 3.1.4
 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
0,0
 3.2.
 Pastoviosios sąnaudos:
 tūkst. Eur
1552,2
 3.2.1.
 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
 tūkst. Eur
 656,3
 3.2.2.
 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
 tūkst. Eur
418,0
 3.2.3.
 Personalo sąnaudos
 tūkst. Eur
436,7
 3.2.4.
 Mokesčių sąnaudos
 tūkst. Eur
33,6
 3.2.5.
 Finansinės sąnaudos
 tūkst. Eur
 0,0
 3.2.6. Administracinės sąnaudos
 tūkst. Eur
3,2
 3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
 tūkst. Eur
1,4
 3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos
 tūkst. Eur
3,0
 4.
 Šilumos savikaina
 ct/kWh
2,8
 

Į viršų