Pradžia  /  Energetinė veikla  /  Gamybos rodikliai

Gamybos rodikliai

Gamybos rodikliai

Rodiklis
 Mato vnt.2014 m. 2015 m. 2016 m.  2017 m. 2018 m.
 Patiekta šilumos energijos į tinklus tūkst. MWh  100,897,9106,6100,5103,9
 Elektros energijos gamyba tūkst. MWh243,3
264,2
269,7
250,2
231,7


Duomenys apie šilumos gamybos sąnaudas už 2018 metus

 Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Gamyba
 1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh103,9
 1.1. Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose tūkst. MWh 103,9
 1.2. Pirkta šilumos tūkst. MWh 0,0
 2. Parduota šiluma tūkst. MWh 103,9
 3. Iš viso sąnaudų:
 tūkst. Eur
2423,2
 3.1. Kintamos sąnaudos tūkst. Eur
811,1
 3.1.1. Kuro sąnaudos energijai gaminti
 tūkst. Eur
0,0
 3.1.2. Elektros energijos technologijai įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
788,9
 3.1.3. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
22,2
 3.1.4
 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
0,0
 3.2.
 Pastoviosios sąnaudos:
 tūkst. Eur
1612,0
 3.2.1.
 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
 tūkst. Eur
 656,3
 3.2.2.
 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
 tūkst. Eur
418,5
 3.2.3.
 Personalo sąnaudos
 tūkst. Eur
439,3
 3.2.4.
 Mokesčių sąnaudos
 tūkst. Eur
87,8
 3.2.5.
 Finansinės sąnaudos
 tūkst. Eur
0,3
 3.2.6. Administracinės sąnaudos
 tūkst. Eur
5,9
 3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
 tūkst. Eur
1,1
 3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos
 tūkst. Eur
2,9
 4.
 Šilumos savikaina
 ct/kWh
2,3
 

Į viršų