Pradžia  /  Energetinė veikla

Energetinė veikla

Sieros rūgšties gamybos proceso metuišsiskiriančią reakcijos šilumą naudojamebendrovės ir Kėdainių miesto pastatams šildyti. Šiuo metu „Lifosa" pagamina apie 250 mln. kWh elektros energijos ir miestui kasmet tiekia apie 100 tūkst. MWh šilumos energijos.

Tokiam energijos kiekiui pagaminti Lietuvos elektrinėse ir katilinėse reikėtų sudeginti per 70 mln. kubinių metrų gamtinių dujų. Dėl to į atmosferą būtų išmetama

150 tūkst. tonų

šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų.

Daugiau informacijos galima rąsti atidarius nuorodą 

Parduota elektros energija AB "Lifosa" skirstomojo tinklo vartotojams, tūkst.kWh

2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m. 2017 m.
 446,3 410,3 377,6 451,4462,0

AB „Lifosa" elektros energijos skirstymo sąnaudų struktūra už 2017m., tūkst.Eur

Eil.NrRodikliaiMato vnt.Kiekis
1. Elektros energija, patiekta į skirstomąjį tinklą Tūkst.kWh 462,0
2. Sąnaudos elektros energijos skirstymo veikloje, viso Tūkst.Eur 45,5
2.1 Elektros energijos įsigijimo sąnaudos  19,9
2.2 Skirstymo technologiniai nuostoliai  0,9
2.3 Savosios reikmės  0,2
2.4 Nusidėvėjimas(amortizacija), viso  5,2
2.4.1 El. tinklų nusidėvėjimo sąnaudos  1,2
2.4.2 El. įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos  4,1
2.5 Remonto ir aptarnavimo sąnaudos, viso  1,6
2.5.1 El. tinklų remonto ir aptarnavimo sąnaudos  0,8
2.5.2 El.įrenginių remonto ir aptarnavimo sąnaudos  0,8
2.6 Personalo sąnaudos  13,5
2.6.1Darbo užmokesčio sąnaudos
  10,6
2.6.2 Soc.draudimo sąnaudos  2,9
2.7 Investicijų grąžos sąnaudos  3,9

 

Į viršų