Pradžia  /  Apie įmonę  /  Kokybės politika

Kokybės politika

2003 metų birželį AB „LIFOSA" buvo įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2000 standarto reikalavimus. 2015 metais ši sistema jau penktą kartą persertifikuota. Sertifikatas liudija, kad įmonės veikla kokybės srityje atitinka tarptautinių standartų reikalavimus. Modernizuojant AB „LIFOSA" gamybą, siekiama iš anksto nustatyti galimus nesklandumus. Bendrovėje niekada nebus daroma technologijos pakeitimų, dėl kurių galėtų pablogėti produkto kokybė.

KOKYBĖS POLITIKA
Misija: Gerai dirbti, lanksčiai reaguoti į rinkos bei visų suinteresuotų šalių poreikius, būti patikimu partneriu ir didžiuotis savo bendrove.
Vizija:
Tobulinant gamybos procesus gaminti kokybiškus, ekologiškai švarius produktus.

AB „LIFOSA" VADOVYBĖ, siekdama tenkinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, užtikrinti stabilų ir pelningą įmonės darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą bei teigiamai įtakoti Lietuvos Respublikos ir Kėdainių rajono infrastruktūrą, SAU IR VISAM AB „LIFOSA" KOLEKTYVUI KELIA ŠIUOS TIKSLUS:

  • Tobulinti vadybos sistemą, siekiant gerinti jos veiksmingumą ir rezultatyvumą.
  • Išlikti konkurentabilia įmone, propaguoti savo produkcijos pranašumus, stiprinti pozicijas pasaulio rinkoje.
  • Lanksčiai reaguoti į kiekvieno kliento pageidavimą, nuolat stebėti produkcijos paklausos pokyčius.
  • Pastoviai gerinti gaminamos produkcijos kokybę.
  • Tobulinant procesų technologijas bei diegiant technines naujoves, siekti stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo.
  • Gerinant mokymo procesus, siekti darbuotojų kompetencijos tobulinimo.

DEPARTAMENTŲ VADOVAI ĮSIPAREIGOJA numatyti konkrečius uždavinius, atitinkančius bendrovės kokybės vadybos programą ir siekti šių uždavinių įgyvendinimo.

DARBUOTOJAI stengiasi, kad jų veikla atitiktų bendrovės kokybės politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo.

BENDROVĖS VADOVYBĖ laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais kokybės politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, kviečia visus darbuotojus sutelkti pajėgas šių tikslų vykdymui.

Generalinis direktorius

Jonas Dastikas

Į viršų