Pradžia  /  Energetinė veikla  /  Gamybos rodikliai

Gamybos rodikliai

Gamybos rodikliai

Rodiklis
 Mato vnt.2012 m. 2013 m. 2014 m.  2015 m. 2016 m.
 Patiekta šilumos energijos į tinklus tūkst. MWh  92,1 97,9 100,8 97,7106,6
 Elektros energijos gamyba tūkst. MWh 226,8
237,5
243,3
264,2
 269,7


Duomenys apie šilumos gamybos sąnaudas už 2016 metus

 Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Gamyba
 1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 106,6
 1.1. Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose tūkst. MWh 106,6
 1.2. Pirkta šilumos tūkst. MWh 0,0
 2. Parduota šiluma tūkst. MWh 106,6
 3. Iš viso sąnaudų:
 tūkst. Eur
3097,8
 3.1. Kintamos sąnaudos tūkst. Eur
1528,7
 3.1.1. Kuro sąnaudos energijai gaminti
 tūkst. Eur
0,0
 3.1.2. Elektros energijos technologijai įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
1508,2
 3.1.3. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
20,5
 3.1.4
 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
0,0
 3.2.
 Pastoviosios sąnaudos:
 tūkst. Eur
1569,1
 3.2.1.
 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
 tūkst. Eur
 655,8
 3.2.2.
 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
 tūkst. Eur
439,9
 3.2.3.
 Personalo sąnaudos
 tūkst. Eur
449,0
 3.2.4.
 Mokesčių sąnaudos
 tūkst. Eur
17,4
 3.2.5.
 Finansinės sąnaudos
 tūkst. Eur
 0,0
 3.2.6. Administracinės sąnaudos
 tūkst. Eur
3,0
 3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
 tūkst. Eur
1,6
 3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos
 tūkst. Eur
2,5
 4.
 Šilumos savikaina
 ct/kWh
2,9
 

Į viršų