Pradžia  /  Energetinė veikla  /  Gamybos rodikliai

Gamybos rodikliai

Gamybos rodikliai

Rodiklis
 Mato vnt.2011 m. 2012 m. 2013 m.  2014 m. 2015 m.
 Patiekta šilumos energijos į tinklus tūkst. MWh  91,9 92,1 97,9 100,8 97,7
 Elektros energijos gamyba tūkst. MWh 257,1
226,8
237,5
243,3
 264,2


Duomenys apie šilumos gamybos sąnaudas už 2015 metus

 Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Gamyba
 1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 97,7
 1.1. Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose tūkst. MWh 97,7
 1.2. Pirkta šilumos tūkst. MWh 0,0
 2. Parduota šiluma tūkst. MWh 97,7
 3. Iš viso sąnaudų:
 tūkst. Eur
2414,5
 3.1. Kintamos sąnaudos tūkst. Eur
854,3
 3.1.1. Kuro sąnaudos energijai gaminti
 tūkst. Eur
0,0
 3.1.2. Elektros energijos technologijai įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
835,6
 3.1.3. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
18,8
 3.1.4
 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos
 tūkst. Eur
0,0
 3.2.
 Pastoviosios sąnaudos:
 tūkst. Eur
1560,2
 3.2.1.
 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
 tūkst. Eur
 655,3
 3.2.2.
 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
 tūkst. Eur
 389,3
 3.2.3.
 Personalo sąnaudos
 tūkst. Eur
 409,3
 3.2.4.
 Mokesčių sąnaudos
 tūkst. Eur
 102,0
 3.2.5.
 Finansinės sąnaudos
 tūkst. Eur
 0,0
 3.2.6. Administracinės sąnaudos
 tūkst. Eur
1,7
 3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
 tūkst. Eur
1,1
 3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos
 tūkst. Eur
1,6
 4.
 Šilumos savikaina
 ct/kWh
 2,5
 

Į viršų