Pradžia  /  Energetinė veikla

Energetinė veikla

AB "Lifosa" gamina šilumos ir elektros energiją. Didžioji dalis pagamintos energijos yra suvartojama bendrovės reikmėms , likusi dalis energijos yra ir parduodama.

 AB "Lifosa" pagaminta šiluma yra tiekiama Kėdainių miesto  šilumos poreikiams patenkinti .  Elektros energija, vykdant  VKEKK  licencijuojamą   veiklą, parduodama trečiosioms šalims bei Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriui ir nepriklausomam elektros energijos tiekėjui.

Daugiau informacijos galima rąsti atidarius nuorodą 

Parduota elektros energija AB "Lifosa" skirstomojo tinklo vartotojams, tūkst.kWh

2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m. 2017 m.
 446,3 410,3 377,6 451,4462,0

AB „Lifosa" elektros energijos skirstymo sąnaudų struktūra už 2017m., tūkst.Eur

Eil.NrRodikliaiMato vnt.Kiekis
1. Elektros energija, patiekta į skirstomąjį tinklą Tūkst.kWh 462,0
2. Sąnaudos elektros energijos skirstymo veikloje, viso Tūkst.Eur 45,5
2.1 Elektros energijos įsigijimo sąnaudos  19,9
2.2 Skirstymo technologiniai nuostoliai  0,9
2.3 Savosios reikmės  0,2
2.4 Nusidėvėjimas(amortizacija), viso  5,2
2.4.1 El. tinklų nusidėvėjimo sąnaudos  1,2
2.4.2 El. įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos  4,1
2.5 Remonto ir aptarnavimo sąnaudos, viso  1,6
2.5.1 El. tinklų remonto ir aptarnavimo sąnaudos  0,8
2.5.2 El.įrenginių remonto ir aptarnavimo sąnaudos  0,8
2.6 Personalo sąnaudos  13,5
2.6.1Darbo užmokesčio sąnaudos
  10,6
2.6.2 Soc.draudimo sąnaudos  2,9
2.7 Investicijų grąžos sąnaudos  3,9

 

Į viršų